Uutinen 24.6.2008

Brysselissä keskusteltiin EU:n tulevaisuudesta

huippukokous2008Eurooppa-neuvostoa puhututti Lissabonin sopimus sekä ruoan ja öljyn hinnannousu. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehet kokoontuivat Eurooppa-neuvostoon keskustelemaan EU:n tulevaisuudesta 19.–20. kesäkuuta. Pääaiheena oli Lissabonin sopimuksen jatko Irlannin kansanäänestyksen jälkeen, myös kasvavaan energia- ja ruokakriisiin yritettiin löytää vastausta.

Huippukokoukseen osallistuneiden valtiopäämiesten yleinen kanta oli, että Lissabonin sopimuksen ratifiointia tulee jatkaa, mutta poliittisen kriisin ratkomista joudutaan jatkamaan pitkälle syksyyn. Brysselissä ei pystytty päättämään kuinka Irlannissa kaatunut Lissabonin sopimus saataisiin herätettyä uudelleen henkiin. Kukaan ei kuitenkaan haluaisi aloittaa neuvotteluja alusta puhtaalta pöydältä useita vuosia jatkuneiden neuvottelujen jälkeen, mikä on pääsyy sille, että Lissabonin sopimusta ei haluta hylätä kokonaan.

Kriisi kiristää jäsenmaiden välejä eikä tiedetä varmasti, millä säännöillä EU:ssa tehdään päätöksiä tulevaisuudessa. Nyt vaaditaankin solidaarisuutta Irlantia kohtaan ja sen kansanäänestyksen tuloksen kunnioittamista, sillä muuten puheet EU:n demokraattisuudesta voidaan hylätä kokonaan. Brysselissä päätettiin, että Irlanti ehdottaa mahdollista etenemistapaa lokakuun puoliväliin mennessä ja asiaa käsitellään silloin uudelleen huippukokouksessa. Analysointiin tarvitaan siis lisää aikaa, mutta EU-maiden on etsittävä ratkaisua yhdessä, kuten pääministeri Matti Vanhanen totesi.

Ruuan ja öljyn hinnannousu puhututti

pressiaula_huippukokous2008Huippukokouksessa keskusteltiin myös kansalaisia lähellä olevasta aiheesta, kalliista ruoasta ja energiasta. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Päämiehet kävivät perusteellista keskustelua viimeaikojen elintarvikkeiden ja energian hinnannoususta, joka vaikuttaa erityisesti pienituloisimpiin EU-kotitalouksiin ja kehitysmaihin. Jäsenmaat ovat vaatineet EU:lta konkreettisia toimia kuluttajien auttamiseksi, mutta mitään nopeita ratkaisuja kokouksessa ei saatu aikaiseksi. Huippukokouksessa sovittiin hätäapupaketista kaikkein köyhimmille EU-kansalaisille ja lisätuesta kalastajille. Muilta osin energiakriisin vaikutusten lieventäminen jäi jäsenmaiden harteille.

Pidemmän aikavälin tavoitteiksi sovittiin yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen jatkamisesta ja biopolttoaineiden käytön lisäämisestä ja tuotannon tehostamisesta. Huippukokouksessa painotettiin, että EU pitää kiinni YK:n vuosituhattavoitteista maailman kehitysongelmien ratkaisussa. Yhteistyö YK:n ja muiden järjestöjen kanssa on keskeistä ongelmia ratkaistaessa.

Ranskan voimakkaasti ajama polttoaineen arvonlisäveron alentaminen katsottiin hyödyttömäksi ja vapaita markkinoita horjuttavaksi. Yhteenotto asian tiimoilta oli odotettavissa ja veronalennuksen kompromissiksi sovittiinkin, että Ranska tutkii yhdessä komission kanssa veronalennusta ja asiaan palataan seuraavassa huippukokouksessa.

Lisätietoja:

Lissabonin sopimus sekä ruoan ja öljyn hinnannousu puhuttivat Eurooppa-neuvostoa (Valtioneuvoston tiedote 189/2008

Huippukokouksen internet-sivusto (Euroopan unionin neuvosto)

Lissabonin sopimus (Komissio)

Euroopan unionin energia-sivusto

EU ryhtyy toimiin elintarvikehintojen hillitsemiseksi