Uutinen 27.6.2008

Eurobarometri: suomalaisten mielipiteet EU:sta ennallaan

Eurooppapäivä 9.5.2006Tiistaina 24.6.2008 julkistetun Eurobarometrin kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten käsitykset EU-jäsenyydestä ja sen hyödyistä ovat kutakuinkin ennallaan. Suomalaisista vastaajista 44% piti EU-jäsenyyttä positiivisena asiana, 20% huonona asiana ja 35%:lla oli neutraali suhtautuminen jäsenyyteen.

Suomi suhtautuu kuudenneksi vähiten positiivisesti EU-jäsenyyteen. Vähemmän positiivisesti suhtautuvia ovat Italia (39%), Itävalta, Unkari, UK, ja Latvia (29%). Eniten myönteisiä vastaajia löytyy Alankomaista (75%), Irlannista ja Luxemburgista (73%).

EU-jäsenyydestä saatujen hyötyjen osalta 51% suomalaisista katsoo, että Suomi on hyötynyt jäsenyydestä. 41%:n mielestä jäsenyydestä ei ole ollut hyötyä.

Lissabonin sopimusta vastaan äänestäneistä irlantilaisista 82% koki maansa hyötyneen jäsenyydestä. Irlanti sijoittui koko Eurobarometrin kyselyn perusteella EU-myönteisimpien maiden joukkoon.

Jäsenmaiden enemmistö oli sitä mieltä, että EU-jäsenyydestä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. Poikkeuksena vain Unkari (52%) ja UK (50%), joiden mielestä jäsenyydestä ei ole ollut hyötyä, sekä Itävalta, jonka mielestä jäsenyydessä on enemmän huonoja kuin hyviä puolia.

Eurooppalaiset luottavat enemmän EU:hun kuin kansallisiin instituutioihinsa. Tasan puolet eurooppalaisista luottaa EU:n instituutioihin, kun taas vain kolmasosa luottaa kansalliseen parlamenttiin (34%) ja hallitukseen (32%). Jäsenmaiden valtavirrasta poiketen suomalaiset luottavat enemmän eduskuntaan (66%) ja hallitukseen (61%) kuin Euroopan unioniin (52%). Useissa maissa luottamus varsinkin kansalliseen parlamenttiin on erittäin alhainen, esimerkiksi Bulgariassa, Latviassa ja Liettuassa (12%).

Suomalaisten luottamus keskeisiin EU:n toimielimiin on ennallaan. Suomalaisista 53% suhtautuu myönteisesti Komissioon ja 54% Euroopan parlamenttiin. Koko EU:sta Komissioon luottaa 47% kansalaisista ja Euroopan parlamenttiin 52%.

Eurobarometrin tutkimus käsittelee lisäksi EU-kansalaisten huolia, globalisaatiota, arvoja ja ilmastonmuutosta.

Koko tutkimus on luettavissa Komission sivuilla:

Eurobarometer 69 – Public opinion in the European Union. First results (englanniksi)