Uutinen 7.7.2008

Suomelle kanne pakolaisasiasta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 204/2008
7.7.2008

Suomi on vastaanottanut maanantaina 7. heinäkuuta Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen, joka koskee direktiivin 2004/83/EY täytäntöönpanoa. Direktiivi koskee vähimmäisvaatimuksia, joilla kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä määritellään pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi sekä myönnetyn suojelun sisältöä. Komissio katsoo kanteessaan, ettei Suomi ole määräajassa saattanut voimaan kyseistä direktiiviä. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 10.10.2006.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 27.11.2006 ja perustellun lausunnon 29.6.2007. Nyt vireille panemallaan kanteella komissio saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi. Suomen on toimitettava vastineensa yhteisöjen tuomioistuimeen 18.8.2008 mennessä.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, EU-tuomioistuinasiat, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714