Uutinen 11.7.2008

Avoimuutta lobbaukseen

Euroopan komissioRekisterin taustalla on Euroopan avoimuusaloite, jonka tarkoituksena on selkeyttää EU:n vastuunjakoa ja muun muassa jakaa tietoa EU-varojen käytöstä. Kuva: Euroopan komissio

Komissio on perustanut uuden rekisterin organisaatioille, jotka pyrkivät valvomaan omia etujaan EU-politiikan suunnittelussa ja päätöksenteossa. 23.6.2008 perustettu rekisteri tulee tarpeeseen, sillä säädösten valmisteluvaiheessa hyvin monet tahot pyrkivät ajamaan omaa etuaan.

Euroopan komissio on ainoa EU-elin, jolla on oikeus tehdä ehdotuksia uusiksi säädöksiksi. Komission virkamiehet saavat päivittäin tuhansilta eri organisaatioiden edustajilta kirjeitä, kannanottoja, mielipiteitä ja tiedotteita järjestettävistä tilaisuuksista, joilla pyritään takaamaan oman edun toteutuminen.

Rekisteröityminen on vapaaehtoista, mutta rekisteröityessään edunvalvojien on allekirjoitettava menettelysäännöt, joilla koordinoidaan kanssakäymistä komission virkamiesten kanssa. Rekisteriin tulee tietoja edunvalvoja organisaatiosta, sen edustamasta toiminta-aloista ja tavoitteista. Tietoja vaaditaan myös toiminnan rahoituksesta, jonka avulla saadaan selville toiminnan taustatoimijat. Kaikki tiedot ovat julkisia.

Rekisterin myötä avoimuus ja demokraattisuus lisääntyvät

Euroopan komissioIntressiryhmille rekisteri tarjoaa sähköpostipalvelun, jolla tiedotetaan komission julkisista kuulemisista. Kuva: Euroopan komissio

Edunvalvonta eli lobbaus on tärkeä osa demokraattista järjestelmää, sillä sen avulla päätöksentekijät voivat arvioida päätösten mahdollisia vaikutuksia yhteiskunnan ja väestön eri osiin. Uuden edunvalvojien rekisterin tarkoituksena on lisätä avoimuutta edunvalvonnassa, jota myös itse edunvalvojat pitävät hyvänä uudistuksena.

Menettelysäännöillä varmistetaan, että kaikki intressiryhmät noudattavat samoja sääntöjä sekä, että heihin sovelletaan samoja riippumattomia valvonta- ja täytäntöönpanomenettelyä ja seuraamuksia. Edunvalvonnan avoimuuden avulla yritetään lisätä kansalaisten luottamusta EU-päätöksentekoon. Viime vuosina parlamentti ja komissio ovat pyrkineet tasapainottamaan EU-lobbaukseen käytettyjä varoja antamalla taloudellista tukea yleisin edun valvonnalle päätöksenteossa.

Euroopan parlamentilla on jo oma rekisterinsä, jonka perusteella myönnetään kulkulupia etujärjestöille parlamentin tiloihin, jotta heillä olisi mahdollisuus tavata europarlamentaarikkoja, avustajia ja virkamiehiä sekä osallistua kokouksiin. Komission varapuheenjohtaja Siim Kallaksen mukaan Brysselissä on noin 2 600 edunvalvontaryhmää, joista osa on lobbaukseen erikoistuneita PR- ja konsulttiyrityksiä. Tavoitteena on tulevaisuudessa saada parlamentti ja neuvosto yhteiseen rekisteriin.

Lisätietoja:

Edunvalvojien rekisteri

Euroopan avoimuusaloite (komissio)

Bryssel – lobbauksen labyrintti

Lobbauksen historiaa EU:ssa (englanniksi)

Vaikuta EU-politiikkaan