Uutinen 25.7.2008

Suomelle kanne ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanosta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 214/2008
25.7.2008

Suomi on vastaanottanut torstaina 24. heinäkuuta Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen direktiivin 2004/35/EY täytäntöönpanosta. Direktiivi koskee vastuuta ympäristövahinkojen ehkäisemisestä ja korjaamisesta. Komissio katsoo kanteessaan, ettei Suomi ole määräajassa saattanut voimaan kyseistä direktiiviä. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 30.4.2007.

Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 1.6.2007 ja perustellun lausunnon 1.2.2008. Nyt vireille panemallaan kanteella komissio saattaa asian yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi. Suomen on toimitettava vastineensa yhteisöjen tuomioistuimeen 3. syyskuuta mennessä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, p. (09) 1605 5709 ja lainsäädäntösihteeri Jarno Virta, p. (09) 1605 5712, ulkoasiainministeriö