Uutinen 4.8.2008

Porissa kuulosteltiin kansalaisten mielipiteitä EU:sta – hintojen nousu ja Lissabonin sopimus puhuttivat eniten

Eurooppatiedotus osallistui heinäkuussa SuomiAreenaan, nelipäiväiseen yhteiskunnalliseen keskustelutapahtumaan Porissa. Tapahtuman yhteydessä kartoitettiin kansalaisten mielipiteitä Euroopan unionista. Aluetiedottajat vastasivat ihmisiä askarruttaviin EU:ta koskeviin kysymyksiin sekä keräsivät heidän näkemyksiään EU:sta ja mm. Lissabonin sopimuksen jatkokäsittelystä.

Lissabonin sopimus kiinnosti yleisöä

Kuva: EurooppatiedotusEurooppatiedotuksen teltalla päivysti muun muassa MEP Reino Paasilinna, tosin vain puolen tunnin ajan. Asiakkailla riitti kysyttävää. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Lissabonin sopimus tuntui kiinnostavan kansalaisia aiempaa enemmän Irlannin kansanäänestyksen saaman julkisuuden ansiosta. Mielipidekyselyyn tuli yli kolme sataa vastausta.

Kansalaisten näkemykset Lissabonin sopimuksen tulevaisuudesta erosivat suuresti toisistaan. Kolmannes mielipidekyselyyn vastaajista oli sitä mieltä, että Lissabonin sopimusta koskevat neuvottelut tulisi aloittaa kokonaan uudestaan. Kolmasosa vastaajista taas katsoi, että sopimuksen ratifiointia pitäisi jatkaa niissä EU-maissa, missä sitä ei vielä ole tehty. Neljäsosa vastaajista kannatti yleiseurooppalaisen kansanäänestyksen järjestämistä. Vain pieni osa oli sitä mieltä, että sopimus pitäisi unohtaa kokonaan.

Hintojen nousu ja suurten maiden hallinta syinä EU-kielteisyyden kasvulle

Kuva: EurooppatiedotusKeski-Suomen Eurooppatiedotuksen aluetiedottaja Emilia Anttila opastaa asiakasta kansalaistorilla. (Kuva: Eurooppatiedotus)

"Liian korkeat hinnat" ja "hintojen jousu jatkuu", kuului moni perustelu sille, miksi mielipide EU:sta oli muuttunut kielteisemmäksi. Kolmannes kyselyyn vastanneista kansalaisista kertoi suhtautumisensa EU:hun muuttuneen negatiivisemmaksi viime aikoina. Mielipidekyselyn perusteella monet ihmiset liittävät hintojen nousun ja EU:n toimenpiteet tai Suomen EU-jäsenyyden toisiinsa. Useat perustelivat EU-kielteisyyden kasvua myös sillä, että unionissa pienen maan ääntä ei kuulla. Myös EU:n byrokraattisuutta moitittiin.

Vastaajista yli puolet oli säilyttänyt mielipiteensä EU:sta ennallaan. Myönteisempään suuntaan EU-näkemykset olivat muuttuneet noin 16 prosentilla vastaajista. Myönteisyyttä perusteltiin muun muassa yhteistyön tuomalla lisäpainoarvolla.

Vastaajia pyydettiin myös mainitsemaan EU:hun liittyviä asioita, mistä tarvittaisiin lisää tietoa. Vastauksissa toivottiin lisätietoa niin verotuksesta, kauppamerenkäynnistä, eläkeläisten oikeuksista, tulliliitosta kuin urheilustakin. Suosituimmiksi aiheiksi nousivat Lissabonin sopimuksen tulevaisuus ja maatalous.

SuomiAreenalla keskusteltiin EU:n lisäksi myös Itämerestä ja ihmisoikeuksista

Kuva: EurooppatiedotusMyös alle 18-vuotiaat pääsivät kommentoimaan Euroopan komission jäsenten Olli Rehnin ja Joaquin Almunian sekä kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natrin näkemyksiä EU:n talouskehityksestä. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Porin keskustan valloitti heinäkuun puolivälissä neljän päivän ajaksi SuomiAreena -kansalaistori, jolla järjestöt, puolueet ja yritykset esittäytyivät. Kolmatta kertaa järjestetty yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma houkutteli Poriin runsaasti kävijöitä.

SuomiAreenalla käsiteltiin EU:n lisäksi myös Pekingin olympialaisia ja ihmisoikeuksia, Yhdysvaltojen tulevaisuutta sekä Venäjää ja Itämerta. Myös kalastuselinkeinon tulevaisuus puhutti. Yleisöllä oli mahdollisuus osallistua suureen kunnallisvaalikeskusteluun, jossa olivat läsnä kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. SuomiAreena koostui kaikkiaan noin 60 erilaisesta tilaisuudesta.

Tapahtuman nimekkäimmät puhujat olivat Latvian presidentti Valdis Zatlers, ulkoministeri Alexander Stubb sekä Euroopan komission jäsenet Olli Rehn ja Joaquín Almunia.

Teksti: Aluetiedottajat Kanerva Kuisma, Satakunnan Eurooppatiedotus ja Juhana Tuomola, Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus

Kuvat: Kanerva Kuisma, Satakunnan Eurooppatiedotus