Uutinen 5.8.2008

EU julkaisi uuden luomusivuston

Kuva: Euroopan komissioEU:n luomumerkki tarjoaa kuluttajille varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan komission maatalouden ja maatalouden kehittämisen pääosasto on julkaissut internetsivuston luonnonmukaisesta elintarviketuotannosta. Sivusto on osa luomutuotannon kehittämiseen liittyvää toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta luomutuotannosta Euroopan unionissa ja edistää eurooppalaisen luomulogon tunnistettavuutta. Luomutietoutta halutaan tuoda ensisijaisesti kuluttajille, ja niinpä luomusta voikin lukea jopa 22 eri kielellä.

Sivusto sisältää selkeästi esitettyä tietoa elintarvikkeiden luomutuotannosta ja luomuun liiittyvästä EU-lainsäädännöstä. Sivuston pääkohderyhmänä ovat kuluttajat, joten luomusivuilta löytyy luomuviljelyn perustietojen lisäksi esimerkiksi ruokaohjeita ja lapsille oma luomunurkkaus. Lisäksi sivustolta löytyy eri kohderyhmille räätälöityjä tietopaketteja luomusta. Tiedotusvälineiden käyttöön sivustolta löytyy ääni- ja kuvamateriaalia ja opettajille puolestaan luomuun liittyvää opetusmateriaalia. Kaikki sivustolta löytyvä materiaali on ilmaista ja toimijoiden vapaasti käytettävissä luomutuotantoon liittyvässä tiedottamisessa.

Luomussa on tärkeää ympäristön ja eläinten hyvinvointi

Kuva: Euroopan komissioLuomutuotannossa on tärkeää, että eläimet saavat toteuttaa lajilleen luontaista käyttäytymistä. (Kuva: Euroopan komissio).

Luomuviljely on viljelymenetelmä, jossa pyritään ottamaan huomioon luonnon elämänkierto. Luomuviljelyssä sitoudutaan moniin ihmisen vaikutusta luontoon vähentäviin menetelmiin. Luomussa on tiukat rajoitukset synteettisten torjunta- ja lannoiteaineiden, eläinantibioottien ja ruuan lisä- ja jalostusaineiden käytössä. Luomussa pyritään myös hyödyntämään paikallisia luonnonvaroja ja paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneita kasvi- ja eläinlajeja.

Luonnonmukaisessa eläintuotannossa otetaan huomioon eläinten luontainen elintapa. Karjan osalta tämä tarkoittaa muun muassa pysyvää pääsyä ulkotiloihin, rehun luonnonmukaista viljelyä ja eläinten kytky- ja eristyskieltoa. Lajikohtaiset hyvinvointivelvoitteet asettavat esimerkiksi siipikarjalle vaatimuksen pieniin ryhmäkokoihin, jotta eläimet voivat muodostaa niille luontaisen sosiaalisen hierarkian eli nokkimisjärjestyksen.

Luomu kasvattaa suosiotaan

Kuva: Euroopan komissioLuomusektori on kasvanut viime vuosina tasaisesti sekä luomutuotteiden kysynnän että niiden tarjonnan osalta. (Kuva: Euroopan komissio).

Luomusektori on kasvanut nopeasti viime vuosien aikana. Vuosien 1998 – 2005 välisenä aikana EU:n luomuvuljelty maa-ala kaksinkertaistui EU15-alueella. EU25-alueella luomuviljelty maa-ala oli kuusi miljoonaa hehtaaria vuonna 2005, muodostaen 4 % maatalousviljelyn kokonaispinta-alasta. Eniten luomuviljeltyä pinta-alaa löytyy Itävallasta (11 %), Italiasta (8,4 %) sekä Tsekistä ja Kreikasta (molemmat 7,2 %). Suomessa 6,5 % kaikesta viljely-alasta oli luomuviljeltyä vuonna 2005.

Luomutuotteiden kysyntä on lisääntynyt jatkuvasti. Niiden osuus elintarvikkeiden kokonaismarkkinoista keskimäärin EU-maissa kasvoi puolesta prosentista neljään prosenttiin vuosina 1997-2006. Luomutuotteiden markkinoiden vuotuisen kasvun on tutkittu olevan 10 – 15 %.

Lisätietoa:

Luomu: hyvää luonnolle, hyvää sinulle

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto

Finfood Luomu