Uutinen 7.8.2008

EU puuttuu tekstiviestien hintoihin

Viviane RedingKomissaari Viviane Reding tavoittelee kohtuullista telepalveluiden hinnoittelua kaikissa EU-maissa. (Kuva: Euroopan komissio)

Viime kesänä Euroopan komissio pakotti matkapuhelinoperaattorit laskemaan maasta toiseen soitettujen kännykkäpuheluiden hintoja. Nyt leikkuriin joutuvat tekstiviestien hinnat. Televiestintäkomissaari Viviane Redingin mukaan ”EU:ssa asuvien pitäisi voida lähettää tekstiviestejä maasta toiseen maksamatta niistä kiskurihintoja”.

EU:ssa lähetetään vuosittain 2,5 miljardia tekstiviestiä ulkomaisessa verkossa. Matkailijat maksavat näistä viesteistä yli 10 kertaa kalliimman hinnan kuin kotimaassaan. Toisesta EU-maasta Suomeen lähetettävästä tekstiviestistä joutuu maksamaan keskimäärin 29 senttiä. Komissaari Redingin mukaan kohtuullinen hintakatto olisi 11 senttiä viestiltä.

Operaattoreita on kehotettu vapaaehtoisesti alentamaan tekstiviestipalvelujen hintoja, mutta tuloksetta. Ainoastaan yksi operaattori reagoi komission helmikuussa esittämään kehotukseen. Euroopan komissio tekee syksyllä lakiesityksen, jolla operaattorit aiotaan pakottaa leikkaamaan tekstiviestipalvelujen hintoja.

Puheluiden hinnat jo kurissa, seuraavana vuorossa datasiirrot ja ladattavat soittoäänet

Kuva: Euroopan komissioTeleuudistuksen tarkoitus on antaa EU:n kansalaisille asuin- tai matkustuspaikasta riippumattomat mahdollisuudet hyötyä paremmista ja halvemmista viestintäpalveluista matkapuhelimissa, nopeissa laajakaista-internet-yhteyksissä ja kaapelitelevisiossa. (Kuva: Euroopan komissio)

Enimmäishinnat ulkomailla soitetuille kännykkäpuheluille määrittävä verkkovierailuasetus astui voimaan 30.6.2007. Asetuksen mukaan EU-maasta toiseen soitettu kännykkäpuhelu saa maksaa korkeintaan 49 senttiä minuutilta ja puhelun vastaanottaminen 24 senttiä minuutilta. Hinnat ovat verottomia, eli niihin lisätään arvonlisävero. Hinnat laskevat tulevaisuudessa lisää. Vuonna 2009 soitetun puhelun vähittäishinta saa olla korkeintaan 43 senttiä minuutilta ja vastaanotetun puhelun 19 senttiä minuutilta.

Komissio haluaa tehdä lopun myös datasiirron jättilaskuista, jotka saattavat yllättää matkailijan hänen vierailtuaan ulkomaisessa dataverkossa kännykällä tai muulla matkaviestimellä. Roaming-hintojen lisäksi komissio aikoo puuttua ladattavien soittoäänien harhaanjohtavaan markkinointiin. Vuoden kestäneessä selvityksessä käytiin läpi yli 500 soittoäänipalveluja tarjoavaa verkkosivustoa EU:ssa, Norjassa ja Islannissa. Jopa 80 % niistä antoi aihetta tarkempiin tutkimuksiin kuluttajalainsäädännön rikkomisepäilyjen vuoksi. Asiakkaita muun muassa houkutellaan lataamaan ilmaisia soittoääniä, mutta todellisuudessa he sitoutuvatkin maksullisiin kestotilauksiin. Monet soittoäänisivustoista on suunnattu lapsille ja nuorille.

Euroopan komission tavoitteena on yhtenäistää Euroopan telemarkkinoita. Tällä hetkellä markkinat ovat pirstaloituneet, mikä estää eurooppalaisia kuluttajia hyötymästä valtioiden rajat ylittävästä telealan kilpailusta. Komissio on ehdottanut uudistuspakettia, jonka tavoitteena on parantaa kuluttajien oikeuksia lisäämällä kilpailua, vahvistaa telealan kansallisten valvontaelinten riippumattomuutta niin hallitsevista operaattoreista kuin kansallisista hallituksistakin sekä parantaa viestintäverkkojen turvallisuutta. Kansallisten sääntelyviranomaisten toimien tueksi perustetaan uusi Euroopan telemarkkinaviranomainen. Ehdotukset on kuitenkin ensin hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Jos menettely etenee sujuvasti, uudistukset saataneen osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

The roaming regulation Tietoa kuluttajalle verkkovierailuasetuksesta (englanniksi)

Tekstiviestien roaming-hinnat maittain (englanniksi)

EU:n laajuiset telemarkkinat kuluttajien ulottuville

Komissio ehdottaa yhteiseurooppalaisia telemarkkinoita 500 miljoonalle kuluttajalle