Uutinen 11.8.2008

EU-komissaareja huolestuttaa inflaation kiihtyminen

Euroopan talouskehitys EU-komissaarien Suomen vierailun puheenaiheena

EU-komissaarit Olli Rehn ja Joaquin Almunia keskustelemassa Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtajan Mia-Petra Kumpula-Natrin johdolla. (Kuva: Eurooppatiedotus)EU-komissaarit Olli Rehn ja Joaquin Almunia keskustelemassa Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtajan Mia-Petra Kumpula-Natrin johdolla. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia ja laajentumiskomissaari Olli Rehn keskustelivat Euroopan talouskehityksestä SuomiAreenalla Porissa 17. heinäkuuta 2008.

Talous- ja rahaliitto EMUn kymmenvuotisen historian aikana Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat pääasiassa saaneet nauttia vakaasta taloudesta, matalasta korkotasosta ja alhaisesta inflaatiosta. Nyt Euroopan talouskehityksen näkymät ovat heikentyneet. Kulunut vuosi on nakertanut vakaan talouskehityksen perusteita. Yhdysvaltojen luottokriisi laukaisi laaja-alaisen rahoitusmarkkinahäiriön. Öljyn hinta on lähes nelinkertaistunut ja inflaatio laukkaa. Hintojennousu näkyy kansalaisten kukkaroissa.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kannalta tilanne on haastava, sillä negatiiviset vaikuttimet tulevat pääosin Euroopan ulkopuolelta. EU-komissaarien mukaan suurin syy hintojen nousuun on kehittyvien talouksien kasvava kulutus ja raaka-aineiden tarve.

– Euroopan unioni auttaa jäsenvaltioita yhteisten ratkaisujen löytämisessä. Yksin ongelmia olisi vaikea ratkoa, talous- rahakomissaari Joaquín Almunia muistutti.

Euroopan keskuspankilla tärkeä rooli inflaation hillitsemisessä

Euroopan keskuspankin (EKP) raha- ja korkopolitiikka on eräs tapa vastata hintojen nousuun. Euroalueen kansallisten keskuspankkien johtajista ja EKP:n johtokunnan jäsenistä muodostuva EKP:n neuvosto säätelee liikkeellä olevan rahan määrää nostamalla tai laskemalla eurojärjestelmän ohjauskorkoja.

Euroopan talouskehityksen näkymissä EU-komissaareja huolestuttaa erityisesti inflaatio.

– Inflaatio on kiihtynyt, muttei vielä riistäytynyt käsistä. Jos näin käy, hinnan maksavat kansalaiset, laajentumiskomissaari Olli Rehn totesi.

Rehnin mielestä on tärkeää hillitä inflaatiota käyttämällä EKP:n korkoasetta. Toisaalta ylireagointi korkojen nostossa johtaisi talouskasvun hidastumiseen.

– Korkoaseen käyttöä hankaloittaa eri jäsenvaltioiden erilainen taloudellinen tilanne. Esimerkiksi matalasuhdanteesta toipuvan Espanjan kannalta korkojen laskeminen olisi tärkeää talouden elvyttämiseksi, kun taas Suomen ja vaikkapa Saksan kannalta on tärkeämpää talouden vakaus ja inflaation hillintä, Rehn kertoi.

Talous- ja rahakomissaari Joaquín Almunian mukaan Euroopan keskuspankki on tehnyt suhteellisen hyvää työtä.

– Ilman keskuspankin toimintaa inflaatio olisi tällä hetkellä korkeampi. Ja mitä tulee EU:n jäsenvaltioiden talouteen, komission valvonta on jäsenvaltioille hyväksi, Almunia jatkoi.

Suomen pankki vaikuttaa euroalueen korko- ja rahapolitiikkaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja eurojärjestelmän jäsenenä. Tämän lisäksi laajentumiskomissaari Rehn luetteli puhtaasti Suomen valtion kansallisiksi keinoiksi vaikuttaa talouskehitykseen veronalennukset, joiden suhteen summa ja ajoitus ovat ratkaisevia, julkisen hallinnon karsimisen sekä palkkamaltin.

Euroopan talouskehityksen kannalta Rehn näki tärkeäksi myös Euroopan komission esittämän energiapolitiikan suunnanmuutoksen toteuttamisen.

Euroalueen laajentumisen kriteerit ennallaan

yleisöä porissa komissaaritilaisuusYleisöä kuuntelemassa keskustelua Euroopan talouskehityksestä Porissa 17.7.2008. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Kysymykseen, tulisiko euron käyttöönoton kriteerejä löyhentää Euroopan talouskehityksen näkymien heikentyessä, talous- ja rahakomissaari Joaquín Almunia vastasi, ettei hän voi lähteä kriteereitä muuttamaan, sillä ne määritellään Maastrichtin ja Amsterdamin sopimuksissa. Uudet jäsenvaltiot voivat ottaa euron käyttöön vasta, kun ne täyttävät pysyvää hintavakautta, julkisen talouden terveyttä, valuuttakurssien vakautta ja pitkien korkojen lähentymistä koskevat kriteerit. Samojen kriteerien täyttymistä edellytettiin myös nykyisiltä euroalueen jäsenvaltioilta.

Slovenian liittyessä euroalueeseen vuonna 2007, Liettuaa ei hyväksytty, koska maa ei täyttänyt inflaatiokriteeriä kestävällä tavalla. Ratkaisu oli komissaarin mukaan oikea, koska tällä hetkellä Liettuan inflaatio on lähemmäs 9 %.

Komissaari Almunia korosti, ettei komissio kiiruhda euroalueen laajentumista, vaan laajentuminen tapahtuu omalla painollaan. Slovakia ottaa euron käyttöön vuoden 2009 alusta. Myös Tšekki ja Puola miltei täyttävät lähentymiskriteerit.

Suurin riskitekijä Euroopan taloudelle on kansainvälisten valuuttamarkkinoiden epävakaus

Euron vahvistuminen dollariin nähden on puhuttanut viime vuosina. Talous- ja rahakomissaari Joaquín Almunia katsoi, että tästä asemasta on sekä etua että haittaa.

– Dollarikauppana käytävästä öljystä me maksamme vähemmän, mutta vientiä euron kalleus haittaa, Almunia totesi.

Euro tunnetaan maailmalla itsenäisenä ja luotettavana valuuttana. Nuoresta iästään huolimatta euro on noussut maailman toiseksi merkittävimmäksi valuutaksi dollarin jälkeen.

Komissaari Almunia näki vaarallisena tilanteen, jossa dollari heikkenisi äkillisesti. On tärkeää, että Yhdysvalloissa on vakaa valuutta. Samoin Kiinan juanin merkitys on korostunut nykypäivänä.

– Suurin riskitekijä Euroopan talouskehitykselle on kansainvälisten valuuttamarkkinoiden epävakaus, komissaari huomautti.

Äkillisten valuuttakurssivaihtelujen torjumiseksi tarvitaan globaalin tason koordinointia. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) monenvälisissä neuvotteluissa keskustelujen aiheena on juuri valuuttamarkkinoiden vakauden säilyttäminen.

Teksti ja kuvat: Aluetiedottaja Emilia Anttila, Keski-Suomen Eurooppatiedotus