Uutinen 27.8.2008

EU uudistaa tekijänoikeuslainsäädäntöä

Kuva: Euroopan komissioMuusikot saisivat lakimuutoksen jälkeen tallenteistaan korvauksia 95 vuoden ajan aiemman 50 vuoden sijasta. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan komissio on ehdottanut lainsäädäntöuudistusta, joka laajentaisi muusikoiden tekijänoikeussuojaa ja lisäisi kulttuurituotteiden vapaata liikkuvuutta jäsenvaltioidensa välillä. Ehdotuksen mukaan muusikot saisivat jatkossa tekijänoikeuskorvauksia tallenteistaan ja esityksistään 50 vuoden sijasta 95 vuoden ajan. Ehdotus kieltäisi myös Suomen Teoston kaltaiset tekijänoikeusjärjestöjen kansalliset monopolit.

Muusikoiden tekijänoikeussuojaa laajennetaan

Muusikoiden ja laulajien tekijänoikeussuoja kattaa tällä hetkellä 50 vuotta tallenteiden julkaisusta lähtien. Lainmuutoksella pyritään lähemmäs säveltäjille myönnettyä suojaa, joka yltää 70 vuoteen saakka heidän kuolemastaan. Komission uusi ehdotus muusikoiden tekijänoikeussuojan pidentämiseksi 95 vuoteen merkitsisi taiteilijoille 150–2000 euron lisätuloja tallennetta kohti. Vaikka määrät eivät ehkä olekaan merkittäviä kokonaisia stadioneita täyttäville taiteilijoille, niillä olisi suuri vaikutus studiomuusikoiden tuloihin.

Lainmuutoksesta hyötyisivät sekä esiintyjät että tallenteiden tuottajat. Molemmat saisivat korvauksen aina, kun tallennetta soitetaan radiossa tai julkisessa tilassa kuten baarissa tai ostoskeskuksessa. Suojaa on tarkoitus lisätä myös teoksille, joilla on useampia säveltäjiä. Näiden teosten tekijänoikeudet päättyisivät vasta 70 vuotta viimeisen säveltäjän kuoleman jälkeen.

Musiikki halutaan vapaan liikkuvuuden piiriin

Komission mukaan nykyinen muusikoiden tekijänoikeusjärjestelmä rajoittaa vapaata kilpailua. Uudessa lakiehdotuksessa säveltäjän oikeudet olisi mahdollista myydä periaatteessa koko Eurooppaan, ei vain kansallisille tekijänoikeusjärjestöille. Suomen Teoston kaltaiset tekijänoikeusmonopolit kiellettäisiin. Komissio sanoo kannustavansa musiikin tekijöitä kilpailuttamaan tekijänoikeusjärjestöt, jotta ne saisivat parempia sopimuksia.

Lakiuudistuksen myötä säveltäjät ja sanoittajat voisivat yhä useammin valita vapaasti minkä tahansa 24:stä EU:n alueen tekijänoikeusjärjestöistä keräämään tekijäpalkkioitaan – kustannusten ja palvelunlaadun mukaan. Nykyisellä käytännöllä esimerkiksi ulkomaille suunnatuilla tv- tai radiolähetyksillä tekijänoikeudet on tarvittaessa hankittava eri maista.

Suunnitelma esittäjien tekijänoikeuksien laajentamisesta julkaistiin heinäkuun puolivälissä. Komissio on järjestänyt myös julkisen kuulemisen tekijänoikeuksista tietoyhteiskunnassa, johon on aikaa vastata marraskuun 2008 loppuun asti. Direktiivin arvellaan olevan valmis ennen vuoden 2009 EU-vaaleja.

Lisätietoa:

Euroopan komissio: Muusikoiden tekijänoikeussuojaa laajennetaan

EU ja kulttuuri

Teosto

Komission EU:n yhtenäismarkkinoiden pääosasto (englanniksi)

Komission esitys tekijänsuojalain uudistamiseksi (englanniksi)