Uutinen 29.8.2008

Suomi toivoo EU:n yhtenäistä näkemystä Georgian kriisiin

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 241/2008
29.8.2008

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa sekä hallituksen EU-ministerivaliokunnassa keskusteltiin perjantaina 29. elokuuta Georgian kriisistä. Asia on esillä ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa Brysselissä 1. syyskuuta.

Suomen näkemyksen mukaan sotilaallisen voimankäytön ei tule kuulua yhdenkään maan ulkopolitiikkaan. Kaikkialla yhteisesti sovitut kansainvälisen kanssakäymisen periaatteet ovat voimassa. Millään maalla ei voi olla muihin maihin ulottuvaa etupiiriä.

Suomen lähtökohtana on Georgian itsenäisyyden, itsemääräämisoikeuden ja alueellisen koskemattomuuden kunnioittaminen. Suomi ei siten voi hyväksyä Venäjän antamaa tunnustusta Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyydelle.

Suomi pitää välttämättömänä, että saavutettua tulitaukosopimusta noudatetaan täysimittaisesti. Samoin tulee pyrkiä pikaisesti aluetta koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin.

Tärkeää on, että Euroopan unioni löytää yhtenäisen linjan suhteessa Venäjään. Suomi suhtautuu kielteisesti Venäjään kohdistuviin sanktioihin. Tällainen menettelytapa johtaisi vastatoimikierteeseen, josta ulospääsy olisi vaikeaa.

Suomen mielestä Euroopan unionin tulee kehittää ja syventää suhteitaan Georgiaan ja muihin itäisiin naapureihin, erityisesti Ukrainaan. Unionin läsnäolon nopea lisääminen on tärkeä viesti tuesta Georgialle. Unionin on keskusteltava mittavammasta panoksesta koko Kaukasian tilanteen vakauttamiseksi ja myös jälleenrakennuksesta.

Euroopan unioni osallistuu Georgian humanitaarisen tilanteen parantamiseen 6 miljoonalla eurolla, ja jäsenmaat ovat luvanneet tämän lisäksi 10 miljoonaa euroa. Suomi on luvannut humanitaarista apua miljoonaan euroon asti. Suomi kannattaa avunantajakokouksen järjestämistä unionin johdolla Georgian jälleenrakentamisen tukemiseksi.

Georgian tilanteen vakauttamiseksi tarvittaisiin Suomen näkemyksen mukaan YK:n valtuuttama kansainvälinen rauhanturvaoperaatio.

EU-ministerivaliokunnan muistio

Meri- ja ilmatilannekuvayhteistyön kehittäminen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin lisäksi Suomen aluevalvontaan liittyvän kansainvälisen meri- ja ilmatilannekuvayhteistyön kehittämistä.

Suomi pyrkii toimimaan aloitteellisena toimijana sekä osallistumaan aktiivisesti käynnissä oleviin merivalvonnan kansainvälisiin kehityshankkeisiin. Tähän liittyen Suomi pyrkii yhteistoiminnassa Ruotsin kanssa laajentamaan kahdenvälistä meritilannekuvan vaihtoyhteistyötä monikansalliseksi Itämeren meritilannekuvan vaihtoyhteistyöksi.

Suomi osallistuu myös valmisteilla olevaan pohjoismaiseen ilmatilannekuvayhteistyöhön Naton PfP-maille tarjoaman Air Situation Data Exchange -järjestelyn (ASDE) puitteissa. ASDE-järjestelyyn liittyminen mahdollistaa pohjoismaiden ja Itämeren alueella toteutettavan ilmatilannekuvan vaihtoyhteistyön, joka parantaa alueen lentoturvallisuutta ja takaa Suomelle kansainvälisesti yhteensopivan ja elinkaareltaan riittävän pitkän ratkaisun tämän yhteistyön jatkokehittämiselle.

Suomi toivoo, että kaikki Itämeren valtiot osallistuisivat näihin yhteistyöjärjestelyihin.

Kokous käsitteli myös Suomen kansallista toimintaohjelmaa YK:n turvallisuusneuvoston hyväksymän päätöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" täytäntöön panemiseksi. Päätöslauselman ja kansallisen toimintaohjelman tavoitteina on vahvistaa naisten osuutta ja päätösvaltaa konfliktien ehkäisyssä, kriisinhallinnassa, rauhanrakentamisessa ja yhteiskunnan vakauttamisessa konfliktien jälkeisissä tilanteissa. Toimintaohjelma vahvistaa edelleen Suomen toimintaa päätöslauselman tavoitteiden edistämisessä.

Lisätietoja: Georgia: osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5032 ja EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2180, aluevalvonta: vanhempi osastoesiupseeri Kari Aapro, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8143 ja pll. 1325: yksikön päällikkö Sofie From, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6551