Uutinen 2.9.2008

Ympäristömerkinnät useampaan tuotteeseen

Kuva: Euroopan komissioKomission uusi toimintasuunnitelma kannustaa tuottajia valmistamaan ja kuluttajia suosimaan ympäristöä vähemmän kuormittavia tuotteita. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan komission uusi toimintasuunnitelma kestävälle kulutukselle, tuotannolle ja teollisuudelle kannustaa EU:n teollisuutta tuottamaan entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita. Tavoitteena on myös tuoda ympäristöä vähemmän kuormittavat tuotteet paremmin esille kaupoissa. Toimintasuunnitelma kattaa muun muassa ympäristöystävällisten tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen sekä tuotteiden energia- ja ympäristömerkinnät. EU:n uusista toimenpiteistä osa on pakollisia ja osa vapaaehtoisia. Komissio on sitä mieltä, että ympäristölle aiheutuvia vahinkoja voidaan vähentää ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi hyvinvointiin. Ehdotettujen toimien avulla voitaisiin vähentää lämmitykseen, valaistukseen ja rakennusten ylläpitoon käytettävän energian kulutusta jopa 30 %.

Euroopan komissio vaatii energiatehokkuus- ja ympäristömerkintöjä laajemmalle joukolle tuotteita

EnergiamerkkiEU:n pakollinen energiamerkki kertoo laitteen energiankulutuksen ja suorituskyvyn. Merkinnän tavoitteena on ohjata kulutusta vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin. (Kuva: Euroopan komissio)

Komissio haluaa lisätä energiatehokkaiden tuotteiden suunnittelua laajentamalla viime kesänä voimaan tulleen ekodesign -direktiivin koskemaan laajempaa tuotevalikoimaa. Nykyinen direktiivi asettaa vähimmäisvaatimukset vain energiaa käyttäville laitteille. Uusi ehdotus laajentaisi direktiivin koskemaan myös tuotteita, jotka eivät tarvitse energiaa toimiakseen, mutta vaikuttavat energian kulutukseen. Esimerkiksi ikkunoiden parempi eristys vähentäisi komission mukaan lämmityskustannuksia jopa 11 % ja kasvihuonekaasupäästöjä yli viidenneksellä.

Kuluttaja voi tunnistaa ympäristöä vähemmän kuormittavat tuotteet tuotteiden ympäristö- ja energiatehokkuusmerkintöjen avulla. Nykyisten sääntöjen mukaan kodinkoneliikkeissä myytävissä pesukoneissa ja sähköuuneissa on oltava energiatehokkuus- ja ympäristömerkinnät. Komissio laajentaisi pakollisen energiankulutusmerkinnän ja vapaaehtoisen EU-ympäristökukan käyttöä useammalle tuoteryhmälle.

Euroopan ympäristömerkkiEuroopan ympäristömerkki on vapaaehtoinen ja sen vaatimustaso on asetettu niin, että 5–40 prosenttia tuoteryhmän tuotteista voi saada merkin käyttöoikeuden. (Kuva: Euroopan komissio)

Komission toimintasuunnitelma esittää vielä, että julkinen hallinto siirtyisi suosimaan kestäviä ja ekologisia hankintoja. Kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset käyttävät 16% EU-maiden bruttokansantuotteesta rakennus- ja liikennehankkeisiin, ympäristön puhtaanapitoon sekä muihin hyödykkeisiin ja palveluihin. Näin suurella kysynnällä on painoarvoa ohjata markkinoita tuottamaan entistä enemmän ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita. Komissio haluaa myös lisätä yhteistyötä vähittäiskauppiaiden ja kuluttajien kanssa, lisätä kuluttajien tietoisuutta kuluttamisen ympäristövaikutuksista sekä kannustaa teollisuutta innovoimaan ja tuottamaan kestävästi.

 

Lisätietoja:

Komission toimintasuunnitelma kestävälle kulutukselle, tuotannolle ja teollisuudelle (englanniksi)

Ympäristömerkit