Uutinen 12.9.2008

Ulkoministerit viimeistelevät EU:n tarkkailuoperaatiota Georgiaan

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 266/2008
12.9.2008

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu maanantaina 15. syyskuuta Brysselissä. Kokouksen pääaihe on Georgian tilanne. Suomesta neuvostoon osallistuvat ulkoministeri Alexander Stubb sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.

Ulkoministerien tavoitteena on päättää Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tarkkailuoperaation perustamisesta Georgiaan ja valita tarkkailuoperaation päällikkö. Tarkoituksena on lähettää Georgiaan 200 tarkkailijaa 1. lokakuuta mennessä. Lähtökohtana on hyvä koordinaatio etenkin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin ja YK:n kanssa. Suomen osallistumista operaatioon on ryhdytty valmistelemaan ja tavoitteena on, että Georgiaan voitaisiin lähettää vähintään 10 suomalaista asiantuntijaa.

Länsi-Balkanin osalta esillä on Serbian tilanne. Ulkoministerit keskustelevat mahdollisesti EU:n ja Serbian väliaikaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sotarikoksista epäillyn Radovan Karadzicin pidätyksen jälkeen. Sopimuksen voimaantulo on poikkeuksellisesti jäädytetty Serbian puutteellisen yhteistyön vuoksi Haagin kansainvälisen sotarikostuomioistuimen kanssa. Suomi kannattaa väliaikaisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen toimeenpanon aloittamista. Se rohkaisisi Serbiaa jatkotoimiin yhteistyössä Haagin sotarikostuomioistuimen kanssa ja tukisi konkreettisesti Serbian lähentymistä Euroopan unioniin.

Ministerit keskustelevat Zimbabwen tilanteesta. Neuvottelut Zimbabwen kansallisen yhtenäisyyden hallituksesta eivät ole johtaneet tulokseen, eikä kysymystä vallanjaosta ole ratkaistu. Suomi pitää valitettavana, että neuvottelut Zimbabwen osapuolten välillä eivät ole tähän mennessä johtaneet tulokseen, jossa otetaan huomioon Zimbabwen kansan tahto sellaisena kuin se esitettiin vaaleissa 29. maaliskuuta. Koska neuvotteluyrityksistä huolimatta tilanne on huonontunut, Suomi katsoo, että on perusteltua vahvistaa EU:n pakotteita.

Neuvosto käsittelee myös Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan kauppaneuvottelukierroksen tilannetta. Euroopan komissio antaa arvionsa siitä, mitkä ovat neuvottelukierroksen näkymät tänä syksynä sen jälkeen, kun WTO-ministeritapaaminen Genevessä heinäkuussa epäonnistui. Suomi toivoo, että neuvotteluja Dohan kierroksesta jatketaan mahdollisimman pian. Suomi pyrkii tasapainoiseen ja kaikki neuvottelualueet kattavaan kunnianhimoiseen lopputulokseen. Neuvoston kokousta edeltää EU:n kauppaministerien tapaaminen, jossa keskustellaan kaupan ja ilmastonmuutoksen teemasta.

Puheenjohtajamaa Ranska esittelee neuvostossa esityksensä 15. ja 16. lokakuuta järjestettävän Eurooppa-neuvoston asialistaksi. Lokakuun Eurooppa-neuvoston on määrä käsitellä Lissabonin sopimusta, maahanmuutto- ja turvapaikkasopimusta, unionin talous- ja rahoitustilannetta sekä ympäristö- ja energiakysymyksiä. Myös syyskuun alussa pidetyn ylimääräisen Eurooppa-neuvoston seuranta on tarvittaessa esillä.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 6097 tai 040 546 0456 ja EU-erityisasiantuntija Jonna Laurmaa, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2191