Uutinen 22.9.2008

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikka sai tunnustusta

Kuva: Euroopan komissioEU:n energia- ja ilmastopaketti sai Kansainväliseltä energiajärjestöltä tunnustusta. Aikaisemmin EU:n toimia ei ole tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena. (Kuva: Euroopan komissio)

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) on ensimmäistä kertaa julkaissut raportin EU:n energiapolitiikasta. Raportissa annetaan tunnustusta EU:n ilmasto- ja energiapaketille, jolla pyritään saavuttamaan EU:n viime vuonna asettamat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjunnassa.

EU:n hallitusten ja valtionpäämiehet sopivat maaliskuussa 2007 kunnianhimoisista tavoitteista vastatakseen energiavarmuuden, ilmastonmuutoksen ja teollisen kehityksen haasteisiin. EU-maat sitoutuivat vähentämään hiilidioksidipäästöjään vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä, nostamaan energiatehokkuutta 20 % ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden EU:n energiankulutuksesta 20 %:iin samassa aikaraamissa. Euroopan komission 23.1.2008 julkistama esitys ilmasto- ja energiapaketiksi sisältää asetettujen prosenttitavoitteiden saavuttamisen käytännön toimenpiteet. Energia- ja ilmastopaketti on tarkoitus hyväksyä vuoden 2008 loppuun mennessä.

Paketin mukaan sähköntuotannon – joka aiheuttaa valtaosan EU:n päästöistä – päästöoikeudet ovat kokonaan huutokaupattavia uuden järjestelmän käynnistyessä vuonna 2013. Sen lisäksi, että luodaan toimivat päästömarkkinat, kaikissa jäsenvaltioissa on ryhdyttävä muuttamaan energiankulutuksen rakennetta. Ympäristönsuojeluun annettavat valtiontuet auttavat jäsenvaltioita kehittämään kestävää eurooppalaista ilmasto- ja energiapolitiikkaa.

IEA suosittelee yhtenäisempiä toimintatapoja suhteessa EU:n ulkopuolisiin energiantoimittajiin. EU:n toimielinten olisi oltava keskeisemmässä roolissa koordinoimassa energia-alan suhteita muihin maihin. EU:n energiankäyttöä olisi tehostettava kaikilla talouden sektoreilla, samalla riippuvuus ulkopuolisista toimittajista pienenisi. IEA suosittelee myös energia-alan tutkimuksen rahoituksen lisäämistä, jotta EU:n tutkimus ja kehitys vastaisi energian ja ilmaston asettamia haasteita.

Muutosta ilmassa – keskustelutilaisuudet EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta käynnistyvät Suomessa

Kansainväliset ilmastoneuvottelut, EU:n ilmasto- ja energiapaketti sekä Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia ovat aiheina 24. syyskuuta käynnistyvällä maakuntakiertueella. Eurooppatiedotus järjestää syksyllä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa kahdeksan tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, joissa kerrotaan, miten ilmastohaasteeseen pyritään vastaamaan niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tapahtumat ovat kaikille avoimia. Keskustelu jatkuu keväällä 2009, jolloin järjestetään useita tilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

Muutosta ilmassa – keskustelutilaisuudet EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta

Eurooppatiedotus: EU:n ilmasto- ja energiapaketti

IEA Energy Policies Review: The European Union 2008

Lisää kasvua ja työpaikkoja ilmastonmuutosta torjumalla