Uutinen 1.10.2008

Harhaanjohtavaa markkinointia koskevat säännökset uudistuvat

TeleshoppingKuluttajat voivat ostaa rajojen yli ja luottaa siihen, että yhtäläinen kuluttajansuoja turvaa heitä kaikissa EU-maissa. (Kuva: Euroopan komissio)

Uusi kuluttajansuojadirektiivi antaa kuluttajille saman suojan sopimattomia menettelyitä ja vilpillisiä myyjiä vastaan tekivätpä he ostoksensa lähikaupassa tai ulkomaisella verkkosivulla. Monet eurooppalaiset epäröivät ostaa yli rajojen, sillä he ovat huolissaan siitä, että heille ei turvata samaa kuluttajansuojaa kuin omassa maassaan.

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä korvaa eri maiden erilaiset määräykset yhteisellä lainsäädännöllä sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa prosessia, jolla määritellään ”sopimaton kaupallinen menettely”. Myös myyjät hyötyvät siitä, että kaikkialla Euroopassa voi noudattaa yhtä säännöstöä 27 maan toisistaan poikkeavien säännöstöjen sijaan. Yhdentyminen lisää oikeusvarmuutta ja alentaa oikeuskuluja. Direktiivin avulla pyritään pääsemään eroon EU:n sisämarkkinoiden kehitystä rajoittavista esteistä. Direktiivi toimii käytännössä esimerkiksi näin:

Perätön väite
Herra Vinci saa suoramyyntikirjeen toisessa maassa sijaitsevalta yritykseltä, joka myy tuotetta, joka saa hänen hiuksensa kasvamaan uudestaan kolmessa viikossa. Mainoksessa kerrotaan tuotteen olevan ”kokeiltu ja testattu”. Tuote ei kuitenkaan toimi.

Direktiivi kohdistuu erityisesti yrityksiin, jotka kertovat perättömiä väitteitä tuotteen vaikutuksesta. Tuotteen vaikutuksesta tietoja antavan myyjän on pystyttävä osoittamaan sen teho – sijaitsipa myyntiyritys missä päin EU:ta tahansa.

Aggressiivinen kaupallinen menettely
Rosenowin pariskunta vietti lomaa ulkomailla. Heille annettiin raaputuskortti, jossa heidän kerrottiin voittaneen palkinnon. He sopivat lähtevänsä hakemaan palkintoa myyjän kanssa. Heidät vietiin etäällä sijaitsevaan rakennukseen, eikä heillä ollut keinoa päästä takaisin majapaikkaansa. Heidän oli osallistuttava pitkään lomaklubiesittelyyn ja heidät painostettiin maksamaan käsiraha, minkä jälkeen heidät ajettiin takaisin asunnolleen.

Nykyinen aikaosuusdirektiivi suojaa ensisijassa kuluttajia, jotka päättävät ostaa lomaosakkeen, mutta se ei kata ”lomaklubeja”. Sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin mukaan tämä menettely on aggressiivista ja siksi sopimatonta, vaikka Rosenowit eivät olisi antaneet periksi ja luopuneet rahoistaan.

Suomessa sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva EU-direktiivi pannaan täytäntöön lokakuun alussa 

Kuva: Euroopan komissioSuomen kuluttajansuojalaki muuttuu lokakuun alussa vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Muutokset vastaavat voimassa olevan kuluttajansuojalain säännöksiä, mutta ovat yksityiskohtaisemmat. Sopimaton menettely kielletään markkinoinnin lisäksi laajemminkin asiakassuhteessa, esimerkiksi asiakasvalitusten käsittelyssä. (Kuva: Euroopan komissio)

Laissa on on täsmennetty säännöksiä, jotka koskevat kieltoa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja kuluttajalle taikka kieltoa laiminlyödä kuluttajalle olennaisten tietojen antaminen. Kuluttajansuojalakiin on lisätty yksityiskohtaiset säännökset siitä, milloin menettelyn markkinoinnissa tai asiakassuhteessa katsotaan olevan sopimatonta. Kiellettyä on myös aggressiivisten menettelyjen käyttäminen markkinoinnissa tai asiakassuhteessa.

Jäsenmaiden velvollisuus on panna direktiivi tehokkaasti täytäntöön. Jäsenvaltiot eivät saa ylittää direktiivissä määriteltyä kuluttajansuojatasoa, sillä se vähentäisi sisämarkkinoiden yhteisillä säännöillä tavoiteltuja hyötyjä. Euroopan komissio tarkistaa, että kansallinen täytäntöönpano vastaa direktiivin vaatimuksia. Sääntöjen noudattaminen käytännössä jää kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten ja tuomioistuimien tehtäväksi.

Lisätietoja:

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä – suomenkielinen esittely

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä

Oikeusministeriön tiedote: Markkinointia koskevat säännökset uudistuvat