Uutinen 9.10.2008

EU:n välittömät toimenpiteet rahoitusmarkkinoiden epävakaaseen tilanteeseen

Ecofin 7.10.2008Euroopassa ei haluta nähdä samanlaisia pankkien kaatumisia kuin Yhdysvalloissa. Ecofin-neuvosto päätti EU:n välittömistä toimenpiteistä Luxemburgissa. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Euroopan unionin valtiovarainministereiden kokous Ecofin päätti Luxemburgissa 7. lokakuuta koordinoiduista toimenpiteistä finanssikriisin torjumiseksi Euroopassa. Järjestelmän toiminnan kannalta keskeisiä rahoituslaitoksia tuetaan ja jäsenmaat vastaavat rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen yhteisten periaatteiden puitteissa.

Kokouksessa päätettiin, että EU-maat koordinoivat rahoituslaitostensa toimenpiteitä ja ottavat huomioon omissa kansallisissa päätöksissään vaikutukset muihin jäsenvaltioihin. Talletussuojan korottaminen yksipuolisesti yhdessä jäsenmaassa voi johtaa talletuspääomien poisvirtaamiseen alhaisemman talletussuojan maista. Vaikka päätökset tehdään kansallisella tasolla, EU:n yhteiset periaatteet määrittelevät miten julkinen valta saa puuttua markkinoiden toimintaan. Yhteisinä periaatteina Ecofin määritteli toimenpiteiden oikean ajoituksen ja korosti tilapäisyyttä ja veronmaksajien etua. Valtion on voitava tarvittaessa vaihtaa pankin johto ja puuttua johdon palkkioihin.

Useat jäsenmaat ovat viime aikoina nostaneet kansallisen talletussuojan tasoa. Tarkoitus on suojata yksityisen kansalaisen säästöjä ja rauhoittaa finanssimarkkinoita. Ecofin suosittelee, että kaikki jäsenmaat nostaisivat vähintään yhden vuoden ajaksi yksityishenkilöitä koskevan talletussuojan rajan vähintään 50 000 euron määrään, huomioiden samalla sen, että useat jäsenmaat ovat päättäneet nostaa rajan minimitason 100 000 euron määrään. Vaikka joidenkin pienten maiden saattaa olla vaikea nostaa talletussuojaa minimitasolle, Ecofinin puheenjohtajana toiminut Ranskan valtiovarainministeri Christine Lagarde korosti, että rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi on tarpeellista noudattaa yhdenmukaisia toimenpiteitä. Lehman Brothers -tyylisiä romahduksia ei haluta nähdä Euroopassa. Suomessa pankkitalletusten suoja nousi 8. lokakuuta 50 000 euroon. Aiemmin Suomen talletussuoja on ollut 25 000 euroa.

Lisätietoja: 

ECOFIN-neuvoston päätelmät 7. lokakuuta 2008

EU:n valtiovarainministerit käsittelevät talous- ja rahoitusmarkkinatilannetta