Uutinen 28.10.2008

Vaikuta EU:n nuorisopolitiikkaan

Kuva: Euroopan komissio"Sinun äänesi Euroopassa" on Euroopan komission verkkopalvelu, jossa kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa EU-politiikan muotoutumiseen. (Kuva: Euroopan komissio)

Sinun äänesi Euroopassa -verkkokyselyn tavoitteena on auttaa EU:ta arvioimaan, mitä eurooppalaisella yhteistyöllä on nuorisopolitiikassa saavutettu vuodesta 2000 ja määritellä uusia tavoitteita tulevalle vuosikymmenelle.

Kyselyssä pohditaan nuorten haasteita ja mahdollisuuksia, ja tiedustellaan mitä EU voisi tehdä lisää nuorten hyväksi. Pitäisikö nuoria pikemminkin auttaa saamaan töitä vai parantaa heidän liikkumismahdollisuuksiaan Euroopassa? Osallistumalla kyselyyn internetissä voit vaikuttaa EU:n nuorisopolitiikan kehittämiseen:

EU:n laajuinen kysely nuorisopolitiikan tulevaisuudesta, kerro mielipiteesi

Kun Euroopan komissio arvioi EU:n nykyistä politiikkaa tai valmistelee uusia aloitteita, se järjestää julkisia kuulemisia, joissa kansalaisille, viranomaisille, yrityksille ja järjestöille annetaan tilaisuus esittää näkemyksensä asiasta. Sinun äänesi Euroopassa -verkkosivuilla EU:n kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä EU:n politiikasta ja vaikuttaa sen muotoutumiseen. Osa kuulemisista on suomenkielisiä, osa pelkästään englanniksi. Käynnissä olevat julkiset kuulemiset ja päättyneiden kuulemisten tulokset ovat luettavissa linkistä:

Sinun äänesi Euroopassa – kuulemismenettely

Interaktiivisempaa politiikkaa

EU:ssa on huolestuttu kansalaisten vähenevästä luottamuksesta politiikkaa ja vallanpitäjiä kohtaan. Jatkuvasti laskeva äänestysprosentti Euroopan parlamentin vaaleissa ja ei-äänten voitto eräiden jäsenmaiden kansanäänestyksissä Nizzan ja Lissabonin sopimuksista antavat osviittaa siitä, että EU tuntuu kansalaisista yhä monimutkaisemmalta ja etäisemmältä.

Euroopan komissio on käynnistänyt interaktiivisen politiikan suunnittelujärjestelmän auttamaan jäsenmaiden viranomaisia ja EU:n toimielimiä ymmärtämään paremmin kansalaisten ja liike-elämän tarpeita. EU:n päätösten valmistelua ja hyväksymistä pyritään tekemään nykyistä avoimemmaksi ja helpommin seurattavaksi ja ymmärrettäväksi. Internetiä käyttävä IPM – Interactive Policy Making -järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2001. Sinun äänesi Euroopassa -verkkokyselyä on tähän mennessä käytetty noin sadassa julkisessa kuulemisessa.