Uutinen 7.11.2008

EU:n maatalouspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan

Kuva: EurooppatiedotusMinisteri Anttilan mukaan tukiuudistuksen myötä maataloustuotannon monipuolisuus voi kärsiä Suomessa. Suomi on vaatinut eräiden tukien säilyttämistä ennallaan tai maksamista edelleen tuotantoon sidottuna. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Niin kutsutussa terveystarkastuksessa arvioidaan erityisesti vuonna 2003 EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan tehtyjä uudistuksia sekä pyritään vastaamaan maatalouden ja maaseudun uusiin haasteisiin.

Vuoden 2003 maatalouspolitiikan uudistuksen keskeinen elementti oli uusi, tuotannosta irrotettu tilatukijärjestelmä. Tässä EU:n maatalouspolitiikan välitarkastelussa on tarkoitus yksinkertaistaa tätä tilatukijärjestelmää muun muassa vähentämällä tuotantoon sidottujen tukien määrää.

Myös tämänhetkinen elintarvikkeiden hintojen ja toisaalta myös tuotantokustannusten kohoaminen tekevät välitarkastelusta ajankohtaisen. Tuottajien tuotteistaan saamat tulot ovat kasvaneet viime vuosina noin 3 %, mutta tuotantokustannukset ovat kohonneet samaan aikaan keskimäärin 30 %, ministeri Sirkka-Liisa Anttila totesi Forssassa syyskuun alussa järjestetyssä kansalaistilaisuudessa. Tilaisuus avasi Eurooppatiedotuksen ja maa- ja metsätalousministeriön järjestämän keskustelutilaisuukisen sarjan, jossa tutustutaan EU:n maatalouspolitiikan muutoksiin ja pohditaan niiden vaikutuksia Suomeen.

Ministeri Anttilan mukaan ruuantuotanto on turvattava Suomessa tulevaisuudessakin

Suomen suurena huolenaiheena on se, miten turvata Suomessa monipuolinen maataloustuotanto jatkossakin. Tukiuudistus tehtiin, jotta viljelijät voisivat vapaasti valita, mitä haluavat tuottaa. Ministeri Anttilan mukaan tämä uudistus sopii hyvin Keski-Eurooppaan, mutta huonosti Suomeen. Suomessa ei nimittäin markkinahinnoilla voida korvata tukien poistamista. Tämän välitarkastelun myötä tukijärjestelmää on tarkoitus viedä entistäkin markkinasuuntautuneemmaksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Suomessa tärkeät sonnipalkkiot sekä tärkkelysperunan, siementen, valkuaiskasvien, energiakasvien ja kuitukasvien tuet joko lopetettaisiin tai niiden rahamäärä siirrettäisiin tuotannosta irrotettuun tilatukeen.

Suomen kannalta nämä uudistukset olisivat ongelmallisia ja sen vuoksi Suomessa vaaditaan muun muassa sonnipalkkion säilyttämistä ennallaan ja tärkkelysperunan tuen maksamista edelleen tuotantoon sidottuna. Toinen suurta huolta aiheuttava asia on maitokiintiöiden alasajo, mikä tarkoittaa sitä, että maitokiintiöt poistuvat vuoteen 2015 mennessä. Tämän seurauksena maidontuotanto lisääntyy ja hinnat laskevat. Ministeri Anttila onkin vaatinut, että Suomessa voitaisiin maksaa tuotantoon sidottua, esimerkiksi lypsylehmäkohtaista tukea.

Kustannusten nousu huoletti niin kommentaattoria kuin yleisöäkin

Kuva: Mika LaunisSyksyn aikana kaikissa maakunnissa järjestetään keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan EU:n maatalouspolitiikan muutosten vaikutuksia Suomeen. (Kuva: Mika Launis)

Ministeri Anttilan puhetta Forssassa kommentoi MTK Hämeen johtokunnan puheenjohtaja, maanviljelijä Markku Länninki. Hän toi tilaisuuteen "talonpojan" näkökulman ja pohti puheenvuorossaan sitä, kuinka epävarmalla pohjalla maanviljelijän elanto on – ennustettavuus on tällä hetkellä pientä, mikä vaikeuttaa esimerkiksi investointien tekoa. Myös kustannusten nousu huolestutti Länninkiä, jonka mukaan minkään muun kansanryhmän identiteetti ei ole joutunut muuttumaan niin paljon kuin maanviljelijöiden. Vaikka välitarkastelu pyritäänkin saamaan valmiiksi jo tämän vuoden aikana, Länningin mukaan voisi olla hyväkin asia, jos ratkaisu viivästyisi ensi vuoden puolelle.

Runsaslukuinen yleisöä Forssassa koostui järjestöjen edustajista ja virkamiehistä sekä maanviljelijöistä ja opiskelijoista. Yleisö nosti kysymyksissään esille esimerkiksi tuotantokustannukset Suomessa, ympäristötuet ja eläinten hyvinvoinnin.

Forssan lisäksi tilaisuus on järjestetty Jyväskylässä 22.9., Tampereella 23.9. Jomalassa 1.10., Turussa 20.10., Sotkamossa 22.10., Kuopiossa 28.10., Rovaniemellä 29.10., Vaasassa 30.10. ja Kannuksessa 4.11. Yleisöä on erityisesti kiinnostanut ruuan turvallisuus, huoltovarmuus ja työmäärän lisääntyminen maatiloilla suhteessa tuottavuuteen. Lisäksi on pohdittu sitä, kuuluvatko tuet viljelijälle vai maanomistajalle.

Ulkoministeriön Eurooppatiedotus ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät syksyn aikana kaikissa maakunnissa keskustelutilaisuuksia, jossa tutustutaan maatalouspolitiikan muutoksiin ja pohditaan niiden vaikutuksia Suomeen. Tilaisuuksia järjestetään marraskuun aikana vielä Helsigissä, Asikkalassa, Oulussa, Mikkelissä, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Porvoossa, Kouvolassa ja Joensuussa. Tulevien tapahtumien tarkat ohjelmat löytyvät Eurooppatiedotuksen verkkosivujen kalenteri-osiosta.

Teksti: Anni Lehtonen, Kanta-Hämeen Eurooppatiedotus ja Tiina Järvelä, Pirkanmaan Eurooppatiedotus
Kuvat: Eurooppatiedotus

Lisätietoja:

Tietosivu EU:n maatalouspolitiikan terveystarkastus – miten maatalouspolitiikka voi?