Uutinen 11.11.2008

Kroatiasta EU-jäsen ehkä jo 2011

Kuva: Euroopan komissioLänsi-Balkanin maiden pääsyä EU:n jäseniksi voidaan nopeuttaa edellyttäen, että ne täyttävät tarvittavat ehdot. Kroatia on jo loppusuoralla, siitä voi tulla EU:n jäsen vuonna 2011. (Kuva: Euroopan komissio)

Kroatia, Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on hyväksytty virallisesti EU:n ehdokasmaiksi, mutta vain Kroatian ja Turkin kanssa on aloitettu jäsenyysneuvottelut. Viisi muuta Länsi-Balkanin maata – Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia ja Kosovo – ovat "mahdollisia ehdokasmaita".

Euroopan Komissio julkisti 5. marraskuuta vuosittaisen EU:n laajentumispolitiikkaa koskevan paketin. EU-jäsenyys edellyttää lukuisten poliittisten, oikeudellisten ja taloudellisten kriteereiden täyttämistä. Länsi-Balkanin maiden matka EU:n jäseniksi voi nopeutua jos ne täyttävät vaaditut ehdot. Mahdolliset ehdokasmaat, jotka osoittavat valmiutensa, voivat saada ehdokasmaan aseman.

Ehdokasmaiden suurimpia ongelmia ovat korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus 

Kuva: Euroopan komissioKomissaari Olli Rehnin mukaan Turkin rakentava rooli Kaukasuksen kriisin aikana oli myönteinen edistysaskel. (Kuva: Euroopan komissio)

Jos Kroatia täyttää kaikki ehdot, liittymisneuvottelut voidaan finalisoida ensi vuoden loppuun mennessä. Jos näin käy, Kroatia voisi liittyä EU:hun vuonna 2011. Kaksi muuta jäsenkandidaattia joutuvat odottamaan pidempään. Vaikka markkinatalousuudistukset ovat niissä edenneet hyvin, oikeusvaltion periaatteita on vielä vahvistettava. Lähes kaikissa maissa, myös Kroatiassa, suurimpia ongelmia ovat korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus. Pallo on nyt Kroatialla, sen EU-jäsenyys riippuu siitä, miten se onnistuu jatkamaan uudistuksia. Komissio seuraa tarkasti miten ehdot täyttyvät.

Komissio antaa Turkille tunnustusta Kaukasuksen alueen vakautta edistäneistä toimista Georgian ja Venäjän viimekesäisen konfliktin aikana. Turkilta edellytetään kuitenkin uudistusten vauhdittamista. Laajentumisasioista vastaavan komissaari Olli Rehnin mukaan Turkilla on tärkeä strateginen merkitys EU:lle.

Kolmas ehdokasmaa, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, ei ole vielä valmis neuvotteluihin. Makedonia on komission arvion mukaan edistynyt hyvin oikeuslaitoksen uudistamisessa ja vakautus- ja assosiaatiosopimuksen mukaisten sitoumustensa noudattamisessa, mutta korruption torjumista, hallinnon uudistusta ja työllisyyden parantamista olisi tehostettava.

Viisi Länsi-Balkanin maata havittelee virallisiksi ehdokasmaiksi

Serbian on mahdollista päästä viralliseksi ehdokasmaaksi vuonna 2009, jos kehitystä tapahtuu avainkysymyksissä, joita ovat oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen, talousuudistukset ja yhteistyö YK:n sotarikostuomioistuimen kanssa. Serbialta edellytetään lisäksi yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen tuomioistuimen kanssa.

Myös Albania, Montenegro ja Bosnia ja Hertsegovina ovat edistyneet hyvää vauhtia, mutta niissäkin korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus ovat edelleen vakavia ongelmia. Albanian on huolehdittava siitä, että ensi vuoden parlamenttivaalit sujuvat asianmukaisesti. Montenegron edellytetään panostavan oikeuslaitoksen uudistamiseen. Bosnia ja Hertsegovinassa poliittiset jännitteet hidastavat uudistuksia ja vaarantavat tähänastiset tulokset. Kosovossa, joka julistautui itsenäiseksi Serbiasta tämän vuoden helmikuussa, lähentyminen EU:hun on vasta aluillaan.

Lisätietoja:

Euroopan komission lehdistötiedote: Vuosi 2009, Länsi-Balkanin vuosi

Enlargement Strategy and Main Challenges 2008-2009 (laajentumispaketti englanniksi)