Uutinen 24.11.2008

Valtionavustukset Eurooppa-tiedottamiseen haussa

ValtionavustusValtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen vuodelle 2009 ovat haussa. Hakuaika päättyy 12. joulukuuta 2008. Kuva: Euroopan komissio.

Ulkoasiainministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2009 valtion talousarviossa tähän varoja.

Avustuksiin on esitetty vuoden 2009 talousarviossa 215 000 euroa. Tämän lisäksi Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvän tiedon lisäämiseen on esitetty kohdennettavaksi 100 000 euroa.

Avustusten tavoitteena on Euroopan unioniin liittyvän tietouden lisääminen Suomessa. Erityisenä painopisteenä vuonna 2009 on Euroopan parlamentin vaalit, EU:n ilmasto- ja energiapolitiiikka ja  EU osana kansalaisten arkea.

Avustusten myöntämisessä, maksamisessa, käytössä ja käytön valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakemusten, jotka sisältävät toiminnan tai hankkeen kuvauksen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman sekä selvityksen yhteisöistä, jotka ovat toiminnassa tai hankkeessa mukana, tulee olla ulkoasiainministeriössä (Ulkoasiainministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto) viimeistään 12. päivänä joulukuuta 2008 virka-ajan päättymiseen mennessä, muutoin hakija menettää oikeutensa tulla huomioon otetuksi avustuksista päätettäessä.

Hakulomake sekä yksityiskohtaisemmat hakuohjeet löytyvät  tästä. Hakulomakkeita ja -ohjeita voi myös tiedustella numerosta (09) 1605 6064.

Helsingissä 1. päivänä marraskuuta 2008

Ulkoasiainministeriö