Uutinen 1.12.2008

Tuomio suomalaisessa rikosasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 376/2008
1.12.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa maanantaina 1. joulukuuta tuomionsa suomalaisessa asiassa. Kyseessä on Korkeimman oikeuden (KKO) tekemä ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS tulkintaa. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt asian kiireellisessä menettelyssä.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-388/08, L ja P.

 

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714