Uutinen 17.12.2008

Ratkaisuehdotus osinkojen lähdeverotusta koskevassa asiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
 

Tiedote 404/2008
17.12.2008

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 18. joulukuuta ratkaisuehdotuksensa suomalaisessa ennakkoratkaisuasiassa. Kysymyksessä on Suomen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) tekemä ennakkoratkaisupyyntö, joka koskee osinkojen lähdeverotusta.

Kyse on osingosta perittävästä lähdeverosta tilanteessa, jossa luxemburgilainen SICAV-muotoinen emoyhtiö saa osinkoa suomalaiselta tytäryhtiöltään. SICAV on vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö. Kun suomalainen emoyhtiö saa osinkoa suomalaiselta tytäryhtiöltään, tästä ei yleensä peritä veroa.

KHO haluaa ennakkoratkaisukysymyksellään tietää, onko perustamissopimuksen sijoittautumisvapautta ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevien määräysten vastaista, että luxemburgilaista SICAV-yhtiötä ei ole vapautettu Suomessa osingosta perittävästä lähdeverosta.

Suomen hallitus katsoi asian kirjallisessa ja suullisessa käsittelyssä, että lähdeveron periminen osingosta ei ole yhteisön oikeuden vastaista. SICAV-yhtiö ei ole samanlaisessa tilanteessa kuin suomalaiset yhteisöt. SICAV-yhtiön erilainen kohtelu verrattuna suomalaisiin yhteisöihin ei näin ollen merkitse sijoittautumisvapauden tai pääomien vapaan liikkuvuuden vastaista syrjintää. Mahdollista vapaan liikkuvuuden rajoitusta on joka tapauksessa pidettävä oikeutettuna yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta sen laatiessa tuomiota. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiehen antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-303/07.

 

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Johanna Himmanen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5716 ja ylitarkastaja Harri Joiniemi, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 3158