Uutinen 9.1.2009

Sveitsi liittyi Schengeniin

Kuva: Euroopan komissioMatkustajat voivat ylittää Schengen-maiden väliset rajat ilman tarkastuksia. Tämä koskee maarajoja, lentokenttiä ja satamia. Mukana on kannettava kuitenkin passia tai uusimuotoista kuvallista henkilökorttia. (Kuva: Euroopan komissio)

Sveitsi liittyi EU:n sisäiseen vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen 12. joulukuuta 2008, jolloin rajatarkastukset Sveitsin ja vanhojen Schengen-maiden välisestä maaliikenteestä poistuivat. Lentoliikenteestä rajatarkastukset poistuvat maaliskuun lopussa 2009.

Myös Schengen-alueella laillisesti oleskelevien ja tänne saapuviin kolmansien maiden kansalaisten matkustus helpottuu. Sveitsi alkaa myöntää Schengen-viisumeita, jotka oikeuttavat matkustamaan koko Schengen-alueella viisumin voimassaoloajan puitteissa. Minkä tahansa Schengen-maan myöntämä oleskelulupa oikeuttaa oleskeluun koko Schengen-alueella.

Schengen-alue käsittää tällä hetkellä 22 Euroopan unionin jäsenvaltiota sekä Norjan, Islannin ja Sveitsin

Schengenin sopimus tuli voimaan 1995, ja sen sisältö otettiin osaksi EU:n säännöstöä vuonna 1999. Alunperin Schengen-yhteistyö alkoi viiden valtion, Saksan, Belgian, Ranskan, Luxemburgin ja Hollannin kesken 14.6.1985. Schengen-alue on laajentunut vähitellen. Italia allekirjoitti sopimukset vuonna 1990, Espanja ja Portugali vuonna 1991, Kreikka vuonna 1992, Itävalta vuonna 1995 sekä Tanska, Suomi ja Ruotsi vuonna 1996. Suomi aloitti Schengenin säännöstön soveltamisen vuonna 2001. Norja ja Islanti hyväksyttiin mukaan erillisellä Schengen-maiden sekä Norjan ja Islannin välisellä yhteistyösopimuksella vuonna 1996.

Irlanti ja Britannia eivät ole mukana Schengen-alueessa, mutta ne soveltavat säännöstöä osittain. Ne ottavat osaa poliisiyhteistyöhön, rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, huumausaineiden torjuntaan sekä Schengenin tietojärjestelmään (SIS). Edellisen kerran Schengen-alue laajentui vuonna 2007, kun sisärajatarkastukset maa- ja merirajoilla poistettiin suhteessa yhdeksään vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyneeseen jäsenvaltioon. EU:n jäsenvaltioista Kyproksen, Romanian ja Bulgarian Schengen-valmistelut jatkuvat. Sveitsin naapurivaltio Liechtenstein liittynee mukaan Schengeniin myöhemmin.

Valvonnan helpottamiseksi Schengen-maat ovat sopineet valtontaviranomaisten tiiviimmästä yhteistyöstä ja viisumipolitiikkansa yhtenäistämisestä. Rajavalvonnan tehostamiseksi Euroopan unioni on perustanut yhteisen rajavalvontaviraston Frontexin. Viraston pääjohtajana toimii suomalainen Ilkka Laitinen. Frontex avustaa jäsenvaltioita rajavartijoiden koulutuksessa ja vastaa jäsenmaiden operatiivisesta yhteistyöstä ulkorajojen valvonnassa.

Lisätietoja:

Sveitsi liittyy Schengen-alueeseen – Sisäasiainministeriön verkkosivut

Valtioneuvosto: Schengenin säännöstö

Schengen helpottaa liikkumista (Eurooppatiedotuksen tietosivu)

Tietoa Schengen-alueesta Euroopan komission sivuilla