Uutinen 15.1.2009

Pääministeri Vanhanen: Visiona koko pohjolan saaminen mukaan Euroopan unioniin

Valtioneuvoston viestintäyksikkö

Tiedote 10/2009
13.1.2009

Pääministeri Matti Vanhanen osallistui torstaina 15. tammikuuta Ruotsin merkkivuoden 1809 juhlallisiin avajaisiin Ruotsin valtiopäivillä. Puheenvuorossaan hän esitti visionsa kaikkien Pohjoismaiden jäsenyydestä Euroopan unionissa:

”Oma visioni tuleville vuosikymmenille on kaikkien pohjoismaiden jäsenyys Euroopan unionissa ja sen kaikissa toiminnoissa. Samassa tulevaisuuteen katsovassa hengessä haluamme myös laajentaa, syventää ja vahvistaa kahdenkeskistä yhteistyötä Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa. Tärkeä osa tulevaisuuttamme on myös yhteistyön kehittäminen koko Itämeren alueella”, pääministeri Vanhanen sanoi puheessaan.

Pääministeri Vanhanen pohdiskeli myös historian tapahtumien seurauksena muodostuneiden suomenruotsalaisten ja ruotsinsuomalaisten vähemmistöjen asemaa maissamme. Hän totesi, että suomenruotsalaisuudella on myös tulevaisuudessa tärkeä sija Suomessa. Toisaalta ruotsinsuomalaisten asemasta hän esitti toivomuksen, että ”Ruotsi vastaa täysipainoisesti tämän päivän ruotsinsuomalaisten itsensä määrittämiin odotuksiin muistaen tässä suhteessa suomenruotsalaisten asemaa Suomessa.”

Puheensa lopuksi pääministeri Vanhanen toivotti Ruotsin hallituksen tervetulleeksi Suomeen jatkamaan keskustelua ja työtä maidemme suhteiden hyväksi. Osana Merkkivuoden 1809 muistamista järjestetään Hämeenlinnassa 14. toukokuuta Ruotsin ja Suomen hallitusten tilaisuus.