Uutinen 23.1.2009

Lähi-idän tilanne EU:n neuvoston pääaiheena

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 21/2009
23.1.2009

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu maanantaina 26. tammikuuta Brysselissä. Kokouksen keskeinen teema on Lähi-idän rauhanprosessi. Muita keskustelunaiheita ovat energiaturvallisuus sekä EU:n suhteet Venäjään ja Ukrainaan. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Ministerit keskustelevat Gazan tilanteesta ja EU:n roolista tulitauon tukemisessa. Neuvoston on määrä hyväksyä aiheesta päätelmät. Esillä on EU:n läsnäolon vahvistaminen, millä voidaan tukea Gazan rajanylityspaikkojen avaamista ja humanitaarisen avun perillepääsyä. EUBAM Rafah -rajavalvontaoperaatio voidaan tarvittaessa aktivoida uudelleen. Suomella on valmius osallistua EU:n rajavalvontatoimiin. Suomi korostaa humanitaarisen oikeuden kunnioittamista ja palestiinalaisten kansallisen sovinnon aikaansaamista rauhanprosessin jatkamiseksi.

EU:n suhteet Venäjään ja Ukrainaan ovat asialistalla. Taustalla on Ukrainan ja Venäjän viimeisin kaasukiista, jolla on ollut suoria ja haitallisia vaikutuksia usean EU-maan energiahuoltoon. Suomi tukee etenemistä EU:n ja Venäjän perussopimusta sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimusta koskevissa neuvotteluissa. Energiakysymyksiä tulisi sopimusneuvotteluissa käsitellä kattavasti ja yksityiskohtaisesti.

Muita aiheita ovat Guantánamon vankileirin sulkeminen ja Zimbabwen tilanne. Ministerit keskustelevat EU-maiden mahdollisuuksista ottaa vastaan Guantánamosta vapautuvia vankeja ja antaa näin myönteinen viesti Yhdysvaltain uudelle hallinnolle. Suomi on toivonut vankileirin pikaista sulkemista. Neuvoston on määrä hyväksyä Zimbabwen tilanteesta päätelmät, joihin sisältyy päätös pakotteiden jatkamisesta. Esillä on myös EU:n terrorisminvastaisia finanssipakotteita koskevan terroristilistan puolivuotistarkastelu.

Neuvosto käsittelee vuoden vaihteessa aloittaneen EU-puheenjohtajamaa Tshekin kauden prioriteetteja. Suomelle keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat Lissabonin sopimuksen voimaansaattaminen, energia- ja ilmastopolitiikan kehittäminen sekä talouspolitiikka ja Lissabonin strategian tulevaisuus.

Lisäksi neuvosto jatkaa tammikuun alun epävirallisessa neuvostossa aloitettua keskustelua energiaturvallisuudesta. Lokakuun Eurooppa-neuvosto laati suuntaviivat energiaturvallisuuden parantamiseksi ja nyt neuvosto valmistelee maaliskuun Eurooppa-neuvostoa, jossa energiaturvallisuudesta on määrä tehdä päätöksiä.

 

Lisätietoja: EU-asiantuntija Sanna Ek, p. (09) 1602 2150 ja EU-erityisasiantuntija Jonna Laurmaa, p. (09) 1602 2191, valtioneuvoston EU-sihteeristö ja lähetystöneuvos Markku Lampinen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5530 tai 040 726 6124