Uutinen 28.1.2009

Suomalaiset eniten huolissaan ilmastonmuutoksesta

Tytto ja hyrraErityisesti ilmasto- ja energiakysymyksissä EU:n katsotaan voivan vaikuttaa myönteisesti. (Kuva: Euroopan komissio)

Suomalaisten keskeisimmät huolenaiheet ovat ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat, työttömyys sekä energian hinta ja saatavuus. Kansalaisten huolenaiheet käyvät ilmi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto ja MTV3 teettämästä kyselystä. TNS Gallup haastatteli tutkimusta varten tuhatta yli 15-vuotiasta henkilöä tammikuun alussa.

Euroopan unionilta odotetaan näissä kysymyksissä myönteisiä ratkaisuja. Suomalaiset eivät koe, että EU tarjoaa ratkaisuja arkipäivän ongelmiin, kuten työttömyyteen ja alueellisiin eroihin. Kansalaisten silmissä EU vaikuttaa positiivisesti yleiseen vakauteen liittyvissä asioissa. Sellaisia ovat ilmasto- ja energiakysymysten lisäksi taloudellinen vakaus ja kasvu, sotilaalliset uhat ja maanpuolustus, yritysten kilpailukyky ja kansalaisten perusoikeudet. Vähiten kansalaisia huolestuttavat sotilaalliset uhat, koulutus, verotus ja perusoikeuksien toteutuminen.

Kansalaiset tuntuvat mieltävän hyvin EU:n toimivallan, vaikka sitä ei suoraan kysyttykään. EU:n vaikuttamisvajetta – asioita jotka huolettavat, mutta joihin EU ei tarjoa ratkaisuja – koetaan arkipäivän ongelmissa. Näitä ovat työttömyys, rikollisuus, alueelliset erot ja sosiaalipalvelut.

Lisätietoja gallupin tuloksista MTV3:n sivuilla:
Mitkä asiat huolestuttavat vs. mihin Euroopan unioni pystyy vaikuttamaan myönteisesti?
Mihin asioihin Euroopan unioni pystyy vaikuttamaan myönteisesti?
Mitkä asiat kokee henkilökohtaisesti huolestuttaviksi?