Uutinen 2.2.2009

Ministeri Väyrysen aloite sai EU-maiden tuen

Kuva: eu2009.czAloite transatlanttisesta kehityskumppanuudesta tähtää siihen, että EU ja Yhdysvallat tehostaisivat yhteistoimintaansa köyhyyden poistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. (Kuva: eu2009cz)

Ministeri Väyrynen esitteli aloitteen EU:n ja Yhdysvaltain välisen kehityspoliittisen yhteistyön tiivistämisestä viime viikolla EU:n kehitysministereiden kokouksessa Prahassa. EU-maat tukivat ministeri Väyrysen aloitetta ja Komissaari Michel nosti aloitteen EU-ministerikokouksen tärkeimmäksi asiaksi.

Maailmanlaajuisissa kehitys-, kauppa- ja ympäristöneuvotteluissa kumppanit auttaisivat köyhimpiä kehitysmaita saavuttamaan edullisia neuvottelutuloksia. Kumppanuudella edistettäisiin yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja luonnontaloudellisesti kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa.
"Taustalla tässä on suuri joukko henkilökohtaisia kokemuksia, kun olen osallistunut sekä maailmanlaajuisiin että EU:n puitteissa pidettyihin kokouksiin. Niissä syntyy usein kaksi puolta: EU ja Yhdysvallat yhdellä puolella ja kaikki kehitysmaat toisella", Väyrynen valotti taustaa tekemälleen aloitteelle viime viikolla. Ministerin mukaan tällainen ei ole kestävän kehityksen kannalta hedelmällinen asetelma, sillä kehitysmaiden keskusteluja johtaa usein kehityksessä jo pitkällä olevat kehitysmaat kuten Intia, Kiina tai Brasilia. Kaikkein köyhimpien maiden intressit jäävät tuolloin näiden jo teollistuneiden maiden jalkoihin.

Yhdysvaltain ja EU:n yhteistyössä tiivistämisen paikka

Ministeri Väyrynen kertoi kansainvälisissä neuvotteluissa olleen nähtävissä, että Yhdysvaltain ja EU:n yhteistyö ei ole riittävällä tasolla. Hänen mukaansa amerikkalaisten näkemykset ovat kuitenkin olleet lähellä Pohjoismaiden johtaman ns. Nordic+-ryhmän kehityspoliittista ajattelua. Tämä antaa sisällöllisesti mahdollisuuden tiiviimpään yhteistyöhön.

Euroopan unionin sisällä puolestaan Väyrysen mukaan on ollut hakusessa, millaista kehityspolitiikkaa harjoitetaan. "EU:ssa on ollut vahva tendenssi, että käytetään julkista sektoria köyhyyden vähentämiseen. Parhaita tuloksia on kuitenkin saatu siellä, missä yksityissektoria on tuettu." Väyrynen näkee EU:ssa kuitenkin jo muutosta modernimpiin näkemyksiin, jossa kestävä kehitys ja yksityisen sektorin merkitys otetaan huomioon.

Lisätietoja:

Ministeri Väyrynen esittää kahta uutta aloitetta kestävän kehityksen edistämiseksi. (Ulkoasiainministeriön verkkouutinen 28.1.2009)

Suomi edistää kestävää kehitystä: EU:lle aloite transatlanttisesta kehityskumppanuudesta, Afrikan unionille tarjous yhteistyöstä kapasiteetin vahvistamiseksi. (Ulkoasiainministeriön lehdistötiedote 28.1.2009)