Uutinen 9.2.2009

Ratkaisuehdotus puolustusvälineiden tulliasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 41/2009

9.2.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamies Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer antaa tiistaina 10. helmikuuta ratkaisuehdotuksensa Euroopan komission Suomea vastaan nostamassa kanneasiassa, joka koskee puolustusvälineistä maksettavia tulleja. komissio on kanteessaan katsonut, että Suomi on rikkonut Euroopan yhteisön omia varoja koskevia säännöksiä, koska Suomi ei ole maksanut yhteisölle tulleja vastaavia varoja Suomeen vuosina 1998 – 2002 tuotujen puolustusvälineiden osalta.

Suomen hallitus on asian käsittelyssä katsonut, että puolustusvälineiden tulliton tuonti kyseisenä aikana on ollut sallittua jäsenvaltioiden keskeisten turvallisuusetujen turvaamista koskevan EY:n perustamissopimuksen 296 artiklan perusteella. Vuoden 2003 alusta alkaen puolustusvälineet on saatu vapauttaa tulleista yhteisön asetuksen nojalla.

Julkisasiamies antaa samana päivänä ratkaisuehdotuksensa myös Ruotsia, Tanskaa, Saksaa, Kreikkaa ja Italiaa koskevissa vastaavissa asioissa.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus on julkisasiamiehen itsenäinen kannanotto yhteisön oikeuden oikeasta tulkinnasta, eikä se sido yhteisöjen tuomioistuinta sen laatiessa tuomiota. Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio julistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Julkisasiamiesten antamat ratkaisuehdotukset ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-284/05.

 

Lisätietoja: yksikön päällikkö Alice Guimaraes-Purokoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5714