Uutinen 23.2.2009

Kaupungit haluavat vähentää hiilidioksidipäästöjään EU:n tavoitteita enemmän

Kuva: EurooppatiedotusKaupunkienvälisen ympäristösopimuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa Helsinki, Tampere, Tallinna, Tukholma, Lontoo, Pariisi, Hampuri, Budapest ja kuvassa oleva Lissabon. (Kuva: Eurooppatiedotus)

346 kaupunkia on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään enemmän kuin EU:n tavoitteeksi asettamat 20 % vuoteen 2020 mennessä. Kaupungit laativat kestävän energiasuunnitelman ja raportoivat toimistaan ja saavutuksistaan säännöllisesti.

Kaupunkien pormestarit allekirjoittivat kaupunkienvälisen ympäristösopimukseen (Covenant of Mayors) 10. helmikuuta Brysselissä kestävää energiaa käsittelevän vuosittaisen EU-konferenssin yhteydessä. Brysselin tapahtuma kuului kestävän energian viikon (9.–13.2.) tapahtumiin, joita järjestettiin 52 eurooppalaisessa kaupungissa.

Hankkeeseen osallistuvien kaupunkien pitää laatia vuoden pituinen energiasuunnitelma ja pitää sekä komissio että asukkaansa ajan tasalla edistymisestään. Jotkin kaupungit ovat jo nyt edistyneet hyvin 20 %:n tavoitteen saavuttamisessa. Yksi aktiivisimmista on Saksan Heidelberg, joka on perustanut erityisen keskuksen antamaan kaupunkilaisille neuvoja siitä, miten he voivat säästää energiaa. ”Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme vähentäneet lähes 40 % kaupungin kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä”, kertoo Heidelbergin kaupunginjohtaja Eckart Würzner.

Brysselin konferenssi järjestettiin kaksi kuukautta sen jälkeen kun EU-johtajat päättivät ilmasto- ja energiapaketista, eli toimenpiteistä, joilla pyritään vähentämään EU:n vaikutusta ilmastonmuutokseen. Euroopan energiapolitiikan uudistuksen avulla EU pyrkii saavuttamaan johtavan aseman maailmassa uusiutuvien energialähteiden ja vähäpäästöisen teknologian alalla.

Lisätietoja:

Komissio: Pormestarien liitto (englanniksi)

Eurooppatiedotus: Brysselissä neuvoteltu ilmastopaketti jakaa mielipiteitä 17.12.2008

Kestävän kehityksen viikko 9.-13. helmikuuta 2009 (englanniksi)