Uutinen 27.2.2009

EDA tuo uskottavuutta Euroopan puolustuskykyyn

Ministeri Jyri Häkämies ja Eurooppatiedotuksen yksikön päällikkö Roberto Tanzi-Albi Euroopan puolustusvirastosta kertovan kirjan julkistustilaisuudessa 26. helmikuuta."Vaikka Euroopan puolustusvirasto EDA ei ole kaikkein seksikkäin aihe puolustuspolitiikan alueella, se nostaa EU:ta itsenäisenä toimijana ja viraston myötä EU:n jäsenvaltioiden puolustuspolitiikat lähentyvät", kertoi Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Hanna Ojanen, yksi "EU:n tiivistyvä puolustus – Euroopan puolustusvirasto" -kirjan kirjoittajista julkistamistilaisuudessa 26. helmikuuta. Ojanen kuvasi puolustusvirastoa EU:n puolustusintegraation alkuvaiheeksi.

"Kirja Euroopan puolustusvirastosta EDA:sta on mitä ajankohtaisin, käsitteleehän eduskunta parhaillaan hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa. EU on siinä poliittinen selkänoja", totesi puolustusministeri Jyri Häkämies. Häkämies kertoi Suomen olleen aktiivisesti mukana EDA:n toiminnassa sen perustamisesta lähtien ja suomalaisten olevan hyvin edustettuina EDA:n viroissa. Ministeri toivoi puolustusvirastolle lisää pitkäjänteistä suunnittelua.

Päällekkäisyyttä?

Yleisö halusi tietää, tekevätkö Nato ja Euroopan puolustusvirasto päällekäisiä töitä. Kirjoittaja Olli Ruutu myönsi, että jonkin verran päällekäisyyttä onkin, mutta sitä pyritään välttämään. Puolustusviraston nimenomainen tarkoitus on säästää EU:n jäsenvaltioiden varoja estämällä päällekäistä työtä puolustuspolitiikan saralla.

Yleisöä myös kiinnosti, miten suomalainen osaaminen turvataan puolustusteollisuuden alalla. Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuus ry:n pääsihteeri Henrik Nordell kertoi, että Suomella on erityisosaamista. Nordell myös korosti innovatiivisuuden merkitystä. Suomen teollisuudelle on tärkeää osallistua EDA:n tutkimushankkeisiin.

Mitä EDA tekee

Erkki Aallon, Sanna Laaksosen, Hanna Ojasen, Olli Ruudun ja Teija Tiilikaisen "EU:n tiivistyvä puolustus – Euroopan puolustusvirasto" -kirjassa esitellään viime vuosina ripein askelin edenneen EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisen alueen, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteistyön syventämiseksi syntyneen Euroopan puolustusviraston toimintaa ja tavoitteita. Kirjan tarkoituksena on avata ehkä muuten vaikeasti hahmotettavaa puolustusyhteistyötä.

Euroopan puolustusvirasto EDA perustettiin vuonna 2004. Päätehtävänsä, EU:n sotilaallisen suorituskyvyn puutteiden korjaamisen ohella EDA keskittyy puolustusalan tutkimukseen ja puolustusvälinemarkkinoiden kehittämiseen. Hallituksen uudessa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa linjataan, että EDA on Suomen ensisijainen eurooppalainen kanava kansainvälisessä materiaaliyhteistyössä.

EU:n tiivistyvä puolustus -kirjaa voi noutaa maksutta Eurooppatiedotuksen asiakaspalveluista maakunnissa. Verkossa se löytyy Eurooppatiedotuksen verkkosivuilta www.eurooppatiedotus.fi kohdasta "julkaisut", ja sieltä sen voi myös tilata postitse.

Turpo auki

Ulkoministeri Stubb avaa Helsingissä 10. maaliskuuta turvallisuuspolitiikkaa käsittelevän kansalaiskeskustelujen sarjan. Eurooppatiedotuksen maakunnat kiertävässä kansalaiskeskustelujen sarjassa arvioidaan, miten hallituksen hiljattain laatima turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko vastaa tuleviin haasteisiin. "Turpo auki" -sarjan ensimmäinen tilaisuus järjestetään 10. maaliskuuta Helsingin yliopiston tiloissa. Lisätietoja keskustelutilaisuuksista on Eurooppatiedotuksen verkkosivuilla.