Uutinen 16.3.2009

Euroopan unionin henkilöstövalinta uudistuu

Kuva: Euroopan komissioEU:ssa työskentelystä kiinnostuneet voivat nyt testata soveltuvuuttaan etukäteen mallikokeilla. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan unioni uudistaa rekrytointiprosessiaan. Tavoitteena on nopeuttaa hakumenettelyä ja siirtää arviointikriteerien pääpainoa EU-tietoudesta ammattiosaamiseen.

Uudistusten tarkoituksena on houkutella EU-uralle aiempaa ammattitaitoisempia ja kokeneempia hakijoita. Hakuprosessin kehittäminen lähti liikkeelle unionin oikeusasiamiehen saatua hakijoilta lukuisia valituksia arviointikriteerien ja valintamenettelyn epäselvyydestä. Palautteen pohjalta henkilöstövalinnassa tullaan painottamaan aiempaa vähemmän hakijoiden tietoa unionista ja sen historiasta ja antamaan enemmän painoarvoa ammattitaidolle ja asiantuntemukselle.

Valintakokeita eli avoimia hakukilpailuja järjestetään jatkossa säännöllisemmin, ja niiden kesto lyhenee 5─9 kuukauteen. Aiemmin prosessi on voinut kestää kokonaisuudessaan vuodesta jopa kahteen vuoteen. Uutta valintamenettelyssä on myös, että unionin toimielimissä työskentelystä kiinnostuneet voivat testata soveltuvuuttaan etukäteen EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO:n verkkosivuilta löytyvillä mallikokeilla. Ilmoitukset tulevista valintakokeista löytyvät samoilta sivuilta 23 eri kielellä.

Hakukilpailut avaavat tietä EU-uralle

Kuva: Euroopan komissioEU:ssa työskentelee erilaisissa työtehtävissä 40 000 ihmistä. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan unionin henkilöstön tyypillisiä työtehtäviä ovat hallintovirkamiehen, sihteerin, juristin, kääntäjän tai tulkin tehtävät. Unionin toimielimissä työskentelee noin 40 000 ihmistä eri puolilta Eurooppaa, ja henkilöstövalinnoissa huomioidaan eri alueiden tasa-arvoinen edustus. Suomalaisia EU:ssa työskentelee yli tuhat.

EU-uralle hakevien on oltava unionin jäsenvaltion kansalaisia, ja edellytyksenä on vähintään yhden unionin virallisen kielen perusteellinen taito ja toisen virallisen kielen tyydyttävä taito. Lisäksi kilpailuilmoituksissa määritellään tapauskohtaisesti hakijoilta edellytettävä ammatillinen pätevyys ja työkokemus. Hakukilpailuja voidaan järjestää yksittäisillä sektoreilla, kaikille sektoreille yhteisesti tai esimerkiksi tietyille kielialueille kohdennettuina.

Kilpailujen hakijoita on tähän saakka karsittu kolmivaiheisella valintaprosessilla, johon ovat sisältyneet esivalintakokeet sekä kirjalliset ja suulliset kokeet. Valintamenettelyn odotetaan kuitenkin muuttuvan merkittävästi, kun EPSO:n kehittämisohjelman pätevyysperustaiset testausmenetelmät otetaan käyttöön vuonna 2010. Kilpailun läpäisseet hakijat sisällytetään määräajaksi niin kutsuttuun varallaololuetteloon. Unionin toimielinten henkilöstöosastot käyttävät näitä hakijaluetteloita täyttäessään omia avoimia työpaikkojaan.

Lisätietoja:

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO

Valtioneuvosto ─ EU-työpaikat

Euroopan unionin virallinen lehti

Harjoittelu EU:n eri toimielimissä

Kiinnostaako ura EU:n palveluksessa? Euroopan komissio, 5.3.2009

EPSO Kehitysohjelma ─ Suunnitelma toteutukselle, EPSO, 11.9.2008 (englanninkielinen PDF-tiedosto)