Uutinen 16.3.2009

Taloudellinen ja sosiaalinen tulevaisuus puhuttaa eurooppalaisessa kansalaiskeskustelussa

Kuva: ECCEuroopan kansalaiskonsultaatiot järjestetään nyt toista kertaa. (Kuva: ECC)

European Citizens’ Consultations on Euroopan unionin jäsenmaat kattava kansalaiskeskustelu EU:n tulevaisuudesta. Kansalliset konsultaatiotilaisuudet järjestetään kaikissa EU-maissa maaliskuun aikana.

Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset mietityttävät eurooppalaisia erityisen paljon. Vuoden 2009 konsultaatio keskittyykin EU-vaalien edellä etsimään vastausta siihen, miten unioni voi vaikuttaa kansalaistensa taloudelliseen ja sosiaaliseen tulevaisuuteen globalisoituvassa maailmassa. Suomen kansalaiskonsultaatio järjestettiin 14.─15. maaliskuuta Helsingissä, ja siihen osallistui 70 satunnaisotannalla valittua edustajaa.

Verkkosivut toimivat avoimena keskustelufoorumina

Kuva: Euroopan komissioMillaisena sinä näet tulevaisuutesi? (Kuva: Euroopan komissio)

Kansalaiskeskustelun näyttämönä toimivat konsultaation omat verkkosivut, jotka mahdollistavat keskustelun EU:n haasteista ja toimintaehdotusten esittämisen kansallisen ja EU-tason päättäjille. Keskusteluissa nousseet mielipiteet ja toimintaehdotukset ovat olleet pohjana maaliskuun konsultaatiotilaisuuksille, joiden päätteeksi kansalaisehdotukset on esitelty jäsenmaan päättäjille. Suomessa ehdotukset vastaanotti maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Tehdyt ehdotukset siirtyvät konsultaatioiden kotisivuille kommentoitaviksi. Tämän jälkeen kansallisten konsultaatioiden osallistujat ympäri Euroopan äänestävät niistä. Keskustelua lopullisesta ehdotuslistasta voi käydä vielä kertaalleen verkossa. Konsultaatioiden tulokset luovutetaan EU-päättäjille Euroopan kansalaisten huippukokouksessa toukokuussa Brysselissä. Uudet EU-parlamentin jäsenet ja mielipidevaikuttajat alueellisissa konferensseissa käsittelevät kansalaisten ehdotuksia tulevana syksynä.

Kansanäänestykset kirvoittivat konsultaatioiden järjestämiseen

Kuva: ECC Suomen konsultaatio 2007/Anne NisulaSuomen konsultaatiotilaisuuteen osallistuu noin viisikymmentä edustajaa. (Kuva: ECC Suomen konsultaatio 2007/Anne Nisula)

Kansalaiskonsultaatiot järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, jolloin Suomen konsultaatiot pidettiin Tampereella. Kansalaisten keskustelut painottuivat tuolloin energiaan ja ympäristöön, perheeseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä maahanmuuttoon ja EU:n globaaliin rooliin.

Suomessa kansalaiskeskustelua organisoivat Svenska Studiecentralen ja Sivistysliitto Kansalaisfoorumi. Svenska Studiecentralenin yhteyshenkilö Sebastian Gripenberg kertoo vuoden 2007 konsultaatioiden taustalla olleen Ranskassa ja Hollannissa EU:n perustuslaista järjestettyjen kansanäänestysten, jotka selvästi paljastivat päättäjien ja kansalaisten välillä olevan kuilun. Belgialainen King Baudouin Foundation ─säätiö teki tuolloin aloitteen konsultaatioiden järjestämisestä ja kokosi mukaan yli neljästäkymmenestä eurooppalaisesta säätiöstä ja kansalaisjärjestöstä koostuvan yhteenliittymän hanketta toteuttamaan.

Vuoden 2009 konsultaatioita rahoittaa Euroopan komissio osana "Debate Europe" ─ohjelmaa. Rahoitukseen Suomessa osallistuvat Svenska Kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska folkskolans vänner. Euroopan komission varapuheenjohtaja Margot Wallströmin mielestä kansalaisten huippukokous tulisi järjestää aina EU-huippukokousten yhteydessä. Toistaiseksi Euroopan kansalaiskeskustelujen säännöllistymisestä ei kuitenkaan ole varmuutta.

Lisätietoja:

Yhteenveto konsultaation 2009 tuloksista Suomessa (pdf-tiedosto)

Euroopan kansalaisten konsultaation kotisivu

Euroopan kansalaisten konsultaatio Suomessa

Suomen ECC-konsultaatiotilaisuuden 2007 näkemykset (englanninkielinen PDF-tiedosto)

Eurooppatiedotus: Kansalaisten ja Suomen vaikutusmahdollisuudet EU:ssa puhuttivat, 10.4.2008

Euroopan komissio ─ Debate Europe suomeksi