Uutinen 17.3.2009

Tuomio autoverotusasiassa

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Tiedote 76/2009
17.3.2009

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antaa torstaina 19. maaliskuuta tuomionsa Euroopan komission Suomea vastaan nostamassa autoverotusta koskevassa kanneasiassa. Komissio on kanteessaan katsonut, että autoverolaista kannettava arvonlisävero syrjii EU:n alueelta Suomeen tuotavia käytettyjä autoja ja on siten yhteisön oikeuden vastainen. Lisäksi komissio on katsonut, että arvonlisäverovelvollisilla toimijalla oleva oikeus vähentää tämä vero on arvonlisäverodirektiivin vastainen. Kanne koskee lisäksi vuonna 2005 ja 2006 voimassa olleita alle kuuden kuukauden ikäisten autojen arvon määritystä koskevia säännöksiä.

Suomen hallitus on asian kirjallisessa ja suullisessa käsittelyssä kiistänyt komission väitteet. Suomi on katsonut, että yhteisöjen tuomioistuin on ratkaissut autoverosta maksettavan arvonlisäveron yhteisön oikeuden mukaisuuden jo vuonna 2002 antamassaan niin kutsutussa Siilin-tuomiossa ja että nyt voimassa olevat säännökset ovat yhteisön oikeuden mukaisia. Myös kyseisen veron vähennysoikeuden ja alle kuuden kuukauden ikäisten autojen arvon alenemista koskevien sääntöjen katsottiin olevan yhteisön oikeuden mukaisia.

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa yhteisöjen tuomioistuimen verkkosivuilta yleensä niiden julistamispäivänä iltapäivän aikana. Asian numero on C-10/08.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Joni Heliskoski, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5709