Uutinen 18.3.2009

Tasa-arvoasioissa on vielä työsarkaa EU:ssa

Kuva: Euroopan parlamenttiEuroparlamentaarikko Sirpa Pietikäinen sanoi kohtaavansa joskus reaktion "taasko näistä tasa-arvokysymyksistä pitää puhua?" (Kuva: Euroopan parlamentti)

Toimittajille järjestetyssä Euroopan parlamentin pressikahvitilaisuudessa "Naisia EU:n huipulle" europarlamentaarikot Hassi, Pietikäinen ja Jäätteenmäki sekä kansanedustaja Guzenina-Richardson olivat yhtä mieltä siitä, että EU:n huippuvirkoihin tulisi saada naisia ja että Suomen komissaariehdokkaiden joukossa tulisi olla edustajia molemmista sukupuolista.

Satu Hassi ihmetteli, miksi EU:n korkeissa viroissa näkyy vain miehiä, kun esimerkiksi USA:n ulkopolitiikan näkyviä henkilöitä ovat Condoleeza Rice ja Hillary Clinton. Mikäli Lissabonin sopimus astuu voimaan, Euroopan unioniin aukeaa neljä huippuvirkaa: Euroopa-neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, parlamentin puhemies sekä EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja eli EU:n "ulkoministeri". Yhteenkään näistä viroista ei ole vielä ehdotettu naista.

Hassi voisi nähdä EU:n huippuviroissa esimerkiksi komission varapuheenjohtaja Margot Walllströmin, Saksan liittokansleri Angela Merkelin, Britannian ulkoministeri Margaret Beckettin tai europarlamentaarikko Diane Wallisin. Keskustanaisten puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäen mielestä Suomi voisi nimittää naiskomissaariehdokkaan laajentumiskomissaari Olli Rehnin lisäksi, ilman että se vaarantaisi kansallisia etuja.

Lähinnä naipuolisista toimittajista koostuva yleisö oli havainnut työssään, että euroedustajia on vaikea saada puhumaan naisasiaa. Toimittajien mukaan naiset eivät halua leimautua feministeiksi, eivätkä miehetkään ole aiheesta innoissaan.

"Sama palkka samanarvoisesta työstä" sisällytettiin perusperiaatteena jo Rooman sopimukseen 1957

Kuva: Euroopan komissioPerhevelvollisuudet ajavat naisia osapäivätöihin neljä kertaa miehiä useammin. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan komissio käynnisti kansainvälisenä naisten päivänä kampanjan sukupuolten välisen palkkaeron poistamiseksi. Kampanja pohjaa ajatukselle "Sama palkka samanarvoisesta työstä", joka sisällytettiin perusperiaatteena Rooman sopimukseen 1957. Vuonna 1975 säädettiin naisten ja miesten välisen palkkasyrjinnän kieltävä direktiivi. EU:n alueella naiset ansaitsevat tällä hetkellä keskimäärin 17,4 prosenttia vähemmän kuin miehet.

Komissio raportoi vuosittain naisten ja miesten tasa-arvon kehityksestä. Vuoden 2009 raportin mukaan naisten työllisyysaste on Lissabonin strategian tavoitteiden mukainen 58 % (miesten 73 %), mutta erot jäsenmaiden välillä ovat suuria. Alle 12-vuotiaiden lasten vanhemmista naiset ovat edelleen huomattavasti harvemmin töissä kuin miehet. Naiset ovat edelleen miehiä useammin osapäivätöissä (31 % naisista ja 8 % miehistä). Naiset ovat myös enemmistönä aloilla, joilla palkat ovat alhaisempia. Kaikista uusista yliopistotutkinnon suorittaneista naisia on kuitenkin 59 prosenttia.

Naiset ovat aliedustettuina sekä taloudellisessa päätöksenteossa että Euroopan politiikassa.

Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Spidla ottaa "Women in European politics – time for action" -raportissaan kantaa naisten vähäiseen osuuteen EU:n päätöksenteossa. Tänä vuonna valitaan uusi Euroopan parlamentti, uusi komissio ja monia korkeita EU-virkoja täytetään, joten nyt jäsenmailla olisi tilaisuus esittää naishakijoita EU-virkoihin.

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden keskuspankin johdossa on mies ja miltei 90 prosenttia keskeisten yritysten hallitusten jäsenistä on miehiä. Spidlan raportin mukaan naisten suurempi osallistuminen talouselämän päätöksiin vaikuttaisi positiivisesti myös talouskriisiin. Naiset toisivat yrityksiin ja liike-elämän instituutioihin parempaa hallintotapaa ja johtamista.

Kansallisissa parlamenteissa naisedustajia on vain 24 prosenttia, Euroopan parlamentissa naisten osuus on 31 prosenttia. Miehillä on edelleen paremmat mahdollisuudet tulla valituiksi vaaleissa. Euroopan maiden vaaleista tehdyt laskelmat osoittavat, että jos ehdolle asettuneista puolet on naisia, naisten osuus valituiksi tulleista on kuitenkin vain 39 prosenttia. Jotta lopullisessa edustuksessa sukupuolten tilanne jäisi tasan, naisia täytyisi olla ehdokkaista yli 60 prosenttia.

Lisätietoja:

Send2women.eu -verkkosivu ajaa EU:n korkeisiin virkoihin naisia

Euroopan komission kampanja sukupuolten välisen palkkaeron poistamiseksi

Eurobarometri-mielipidemittaus: enemmistö eurooppalaisista miehistä ja naisista katsoo että miehet hallitsevat politiikkaa

European women’s lobbyn 50/50-kampanja naisten ja miesten yhtäläiseen edustukseen EU:n toimielimissä

Komissaari Spidlan raportti Women in European politics (englanniksi)

Kuinka lisätä naisten osuutta politiikassa: ota kantaa!