Uutinen 20.3.2009

EU-maat sopivat ravintolaruoan arvonlisäveron alentamisesta

Kuva: Euroopan komissioRavintolaruoan hinnan odotetaan laskevan useissa Euroopan maissa arvonlisäveron alentamisen myötä. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan unionin jäsenmaat saavat laskea arvonlisäveroa sovituilla palvelualoilla. EU-maiden valtiovarainministerit pääsivät asiasta sopuun pitkään jatkuneiden neuvottelujen jälkeen.

Kaikilla jäsenvaltioilla tulee olemaan mahdollisuus matalampien verokantojen soveltamiseen tiettyihin palveluihin. EU-komission esityksen mukaan alennetut alv-kannat voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2011 alusta. On kuitenkin mahdollista, että jäsenmaat voivat alkaa soveltaa sitä jo aiemmin. Varmuutta aikataulusta ei vielä ole.

Verotason vähennykset eivät ole pakollisia. Bulgaria, Tanska, Viro, Saksa ja Liettua ilmoittivat jo, etteivät ne tule soveltamaan alennettuja verokantoja.

Alv:n laskemisen vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä

Alv-kantojen alentaminen on listattu Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan mahdollisuutena piristää kulutusta ja luoda uusia työpaikkoja. Joulukuussa 2008 EU:n huippukokous kehotti Euroopan talous- ja valtiovarainministereiden Ecofin-neuvostoa ratkaisemaan asian maaliskuuhun 2009 mennessä. Nyt aikaansaadun sopimuksen taustalla on vuosia kestänyt neuvottelu verokantojen laskemisesta. Ranskan hallitus on vaatinut lujasti arvonlisäveron alentamista erityisesti ravintola-alalla. Huomattava vastustus on puolestaan tullut Saksan hallitukselta, joka on ollut huolissaan pienentyvistä verotuloista.

Veron leikkauksella voi olla niin positiivisia kuin negatiivisiakin taloudellisia vaikutuksia. On myös esitetty epäilyjä siitä, että vaihtelevat veroasteet eri jäsenmaissa voisivat aiheuttaa tuntuvia hintaeroja unionin sisällä. Saavutetun sopimuksen yhteydessä korostettiinkin, että arvonlisäveron laskemista ja sille vaihtoehtoisia ratkaisuja pitäisi aina harkita perusteellisesti.

Ravintolaruoan ja kauppojen elintarvikkeiden verotus Suomessa tasoittuu

Kuva: Euroopan komissioElintarvikkeiden verotus Suomessa kevenee jo tulevana syksynä. (Kuva: Euroopan komissio)

Nykyisen myyntiveroa valvovan EU-direktiivin perusteella jäsenvaltiot eivät ole saaneet laskea arvonlisäveroa alle 15 prosentin. Tietyillä palvelualoilla alennettu arvonlisäverotaso on kuitenkin sallittu. Kyseiset alat saavat pitää matalamman alv-tason vuoden 2010 jälkeenkin, joka aiemmin asetettiin poikkeuksen aikarajaksi. Näitä palvelualoja ovat lasten, vanhusten, sairaiden ja vammaisten kotiapu ja kodinhoito; polkupyörien, kenkien ja vaatteiden korjaustyöt, sekä ikkunanpesu ja kotisiivous.

Uuden päätöksen seurauksena unionin jäsenmaiden hallituksilla on mahdollisuus laskea vero jopa 5,5 prosenttiin useilla aloilla, mukaanlukien ravintolapalvelut. Suomen kohdalla ravintolaruoan arvonlisävero laskisi 22 prosentista 12 prosenttiin. Uudistus on odotettu ─ sen toteuttaminen on kirjattu myös Suomen tämänhetkisen hallituksen hallitusohjelmaan. Elintarvikkeisiin on Suomessa sovellettu 17 prosentin verokantaa, joka lokakuusta 2009 alenee 12 prosenttiin.

Lisätietoja:

Alv-alennuksista syntyi sopu, Euroopan unionin neuvosto

Lehdistötiedote Ecofin-neuvoston kokouksesta, Euroopan unionin neuvosto, 10.3.2009 (englanninkielinen)

Ecofin-neuvosto valmistelee G20-huippukokousta ja pyrkii ratkaisuun alennetuista arvonlisäverokannoista, Valtiovarainministeriön tiedote 6.3.2009

Arvonlisäverotuksesta valtiovarainministeriön kotisivulla