Uutinen 30.3.2009

EU:n oikeusasiamiehen verkko-opas helpottaa kanteluiden jättämisessä

Kuva: Euroopan yhteisötOikeusasiamies tutkii Euroopan unionin hallinnollisia epäkohtia. (Kuva: Euroopan yhteisöt)

Euroopan unionin oikeusasiamiehen verkkosivut ovat uudistuneet. Sivuston interaktiivinen opas auttaa selvittämään, mille toimielimelle kantelu tai yhteydenottopyyntö kannattaa jättää.

Euroopan unionin oikeusasiamies tutkii kanteluja, jotka liittyvät unionin toimielinten epäoikeudenmukaisuuteen, syrjivään toimintaan tai toimivallan väärinkäyttöön. Tutkintapyynnön voi tehdä myös, jos EU:n toimielimet kieltäytyvät antamasta tietoja tai niiden menettelyissä esiintyy virheitä tai tarpeentonta viivästymistä.

Oikeusasiamies saa tuhansia yhteydenottoja joka vuosi

Kuva: Euroopan komissioVerkossa oleva opas ohjaa kanteluja oikeaan osoitteeseen. (Kuva: Euroopan komissio)

Euroopan unionin oikeusasiamies saa vuosittain 3 000 kantelua kansalaisilta, yrityksiltä ja järjestöiltä ympäri Euroopan. Niistä kuitenkin vain neljäsosa kuuluu oikeusasiamiehen toimivaltaan. EU:n oikeusasiamies ei esimerkiksi voi tutkia jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia vastaan tehtyjä kanteluita, vaikka ne koskisivat EU-kysymyksiä. Tällaiset kantelut ohjataan kansallisten tai alueellisten oikeusasiamiesten käsiteltäviksi.

Oikeusasiamiehen uudistetut verkkosivut neuvovat nyt yhteydenottajat paremmin oikean viranomaisen luo. Sivuilta löytyvä interaktiivinen opas esittää yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa niihin annettujen vastausten perusteella toimintaneuvoja. Verkko-opas on käytettävissä kaikilla Euroopan unionin 23 virallisella kielellä. Oikeusasiamiehen verkkosivuilta löytyvät myös aiempien kanteluiden tiivistelmät ja tulokset, ja käsitellyistä tapauksista lisätään sivustolle yhteenvetoja säännöllisesti.

Oikeusasiamiehen lausunnolla on painoarvoa

Kuva: Euroopan yhteisötNikiforos Diamandouros on toiminut Euroopan unionin oikeusasiamiehenä vuodesta 2003 lähtien. (Kuva: Euroopan yhteisöt)

Euroopan parlamentti nimittää oikeusasiamiehen viideksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi voidaan uusia. Nykyinen oikeusasiamies on Nikiforos Diamandouros, jota edelsi tehtävässä Suomen entinen oikeusministeri, kansanedustaja Jacob Söderman.

Pelkkä oikeusasiamiehen yhteydenotto toimielimeen kanteluasiassa saattaa riittää ongelman ratkaisemiseksi. Jos tapausta ei saada ratkaistua tyydyttävällä tavalla tutkimuksen aikana, epäkohta pyritään oikaisemaan sovintoratkaisulla tai toimintasuosituksilla.

Oikeusasiamies on auttanut ratkaisemaan useita kiistanalaisia kysymyksiä, ja päätöksillä on myös käytännön merkitystä. Esimerkiksi unionin henkilöstötoimisto EPSO:n rekrytointimenettelyistä tuli työnhakijoilta lukuisia kanteluja, joiden seurauksena EU:n henkilöstövalintamenettelyjä parhaillaan uudistetaan.

Apua saa myös muilta EU:n tahoilta

Kuva: Euroopan kuluttajakeskusten verkosto - HowardHoward auttaa epäluotettavan verkkokaupan tunnistamisessa. (Kuva: Euroopan kuluttajakeskusten verkosto – Howard)

Oikeusasiamiehen lisäksi Euroopan unionilla on muita toimijoita, joita ongelmatilanteissa voi lähestyä. Niistä SOLVIT on EU:n jäsenvaltioiden yhteinen ongelmanratkaisuverkosto, joka käsittelee sisämarkkinalainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Verkosto auttaa esimerkiksi ammattipätevyyden ja tutkintojen tunnustamiseen, oleskelulupiin, sosiaaliturvaan tai markkinoille haluttaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Euroopan kuluttajakeskusten tehtävänä on puolestaan edistää kuluttajansuojan toteutumista Euroopan sisämarkkinoilla. Keskus tarjoaa selvittely- ja sovitteluapua ristiriitatilanteisiin, kun kuluttaja on tyytymätön toisesta EU-maasta hankkimaansa palveluun tai tavaraan. Verkkokaupankäynnin suosion kasvun myötä Euroopan kuluttajakeskus toi vuoden 2009 alussa suomalaiskuluttajien käyttöön myös Howard-verkkokauppa-apurin. Sen avulla käyttäjä voi arvioida EU-alueen verkkokauppa-yritysten luotettavuutta.

Lisätietoja:

Oikeusasiamies sujuvoittaa kantelujen käsittelyä, Euroopan komissio, 16.3.2009

Euroopan oikeusasiamiehen kotisivu

Euroopan komissio ─ SOLVIT-ongelmanratkaisuverkosto

Euroopan kuluttajakeskus Suomessa

Howard-verkkokauppa-apuri