Uutinen 6.4.2009

Ruotsi valmistautuu haasteelliseen EU-puheenjohtajakauteen

Kuva: Ruotsin valtioneuvoston kansliaAvoimuus, vuoropuhelu, pohjoinen valo. Muun muassa näitä asioita kuvaa Ruotsin EU-puheenjohtajakauden tunnus. (Kuva: Ruotsin valtioneuvoston kanslia)

Euroopan unionin vuoden 2009 puheenjohtajuus siirtyy heinäkuun alussa Tshekiltä Ruotsille. Valmistelut ovat Ruotsissa jo täydessä käynnissä. Puheenjohtajuuskauden asialistalla tulevat vahvasti näkymään ilmasto- ja ympäristökysymykset.

Ruotsi toimii EU:n puheenjohtajana heinäkuun alusta joulukuun loppuun. Kaudelle on suunnitteilla yli sata Ruotsissa järjestettävää kokousta, joista yksitoista on ministeritason tapaamisia. Ruotsin hallitus on asettanut puheenjohtajakauden ohjenuoraksi avoimuuden, tehokkuuden ja vuoropuhelun. Tätä haluttiin viestiä myös puheenjohtajakauden tunnuslogolla, jonka Ruotsin EU-ministeri Cecilia Malmström julkisti maaliskuussa.

Jotta unionin työn jatkuvuus säilyisi puheenjohtajuuden puolivuotiskierrosta huolimatta, EU:n ministerineuvosto aloitti vuonna 2006 puheenjohtajamaiden yhteistyön kolmen maan ryhmissä. Ensimmäisen trion muodostivat Saksa, Portugali ja Slovenia. Ruotsi on työskennellyt kesästä 2008 lähtien yhdessä nykyisen puheenjohtajamaan Tshekin ja sitä edeltäneen Ranskan kanssa. Yhteistyötä ohjaa etukäteen laadittu 18-kuukautinen ohjelma, jossa maiden puheenjohtajuuskausien työtä linjataan.

Ruotsi keskittyy ympäristöasioihin

Käsiteltäviksi kysymyksiksi Ranskan, Tshekin ja Ruotsin yhteiseen puheenjohtajuusohjelmaan on kirjattu muun muassa Lissabonin sopimus ja Lissabonin strategia sekä ilmasto ja energia. Ruotsin hallituksen valitsemat painotuskohteet kaudelle ovat:

  • ilmasto-, ympäristö- ja energiakysymykset
  • työllisyys, kasvu ja kilpailukyky
  • turvallisempi ja avoimempi Eurooppa
  • EU:n Itämeri-strategia
  • EU globaalina toimijana ja EU:n jatkuva laajentuminen.

Ilmastonmuutokseen keskittyvä YK:n konferenssi järjestetään joulukuussa Kööpenhaminassa, ja Ruotsin puheenjohtajuuden on määrä aloittaa uuden maailmanlaajuisen sopimuksen valmistelu päästöjen vähentämiseksi. Ympäristöasioissa Ruotsin puheenjohtajakauden prioriteetteja ovat lisäksi ekosysteemit ja biodiversiteetti sekä Euroopan talouden kehittäminen ekotehokkaampaan suuntaan.

Muutokset sävyttävät Ruotsin puheenjohtajakautta

Kuva: Euroopan parlamenttiEuroopan parlamentin vaalit pidetään juuri ennen Ruotsin puheenjohtajakauden alkua. (Kuva: Euroopan parlamentti)

Ruotsi toimi Euroopan unionin puheenjohtajana edellisen kerran vuonna 2001. Unionin sisäinen kokoonpano on muuttunut sen jälkeen huomattavasti, sillä 15 jäsenvaltion sijasta yhteisistä asioista on nyt päättämässä 27 maata. Ruotsi halusi korostaa tavoitettaan toimia koko Euroopan puolesta vaihtamalla puheenjohtajuuskauden kotisivut .eu -verkkotunnukselle. Aiemmin kukin puheenjohtajamaa on käyttänyt omaa kansallista verkkotunnustaan.

Maailmanlaajuinen talouskriisi tulee väistämättä olemaan etualalla Ruotsin puheenjohtajuuskaudella. Tämän lisäksi kauteen valmistautumista siivittävät monet EU:n rakenteelliset haasteet. Euroopan parlamenttivaalit on juuri käyty Ruotsin puheenjohtajuuden alkaessa, ja myös komission kokoonpano vaihtuu.

Haasteellista on niin ikään, että toistaiseksi kaikki EU:n jäsenmaat eivät ole ratifioineet unionin uutta perussopimusta, Lissabonin sopimusta. Näin ollen Ruotsin on huomioitava puheenjohtajuuteen valmistautuessaan sekä vanhan että uuden sopimuksen mahdollinen voimassaolo.

EU:n puheenjohtajamaalla on vastuuta ja valtaa

Kuva: Euroopan unionin neuvostoRuotsin pääministeri Fredrik Reinfeldt ja EU:n ulkopoliittinen edustaja Javier Solana keskustelivat tulevasta puheenjohtajakaudesta helmikuussa 2009. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Puheenjohtajuus on jokaisen jäsenmaan velvollisuus ja oikeus. Kukin Euroopan unionin jäsenvaltio toimii EU:n puheenjohtajana vuorollaan puolen vuoden ajan, vuorottelujärjestyksestä on päätetty Eurooppa-neuvostossa toistaiseksi vuoteen 2019 saakka.

Puheenjohtajamaan tehtävänä on johtaa EU:n neuvoston työtä työryhmätasolta Eurooppa-neuvoston kokouksiin saakka. Puheenjohtaja jaksottaa kokoukset, laatii esityslistat ja vastaa tärkeiden asioiden eteenpäin viemisestä. Puheenjohtajamaa myös edustaa neuvostoa Euroopan parlamentissa ja muissa EU-instituutioissa.

EU:n jäsenvaltioiden välillä puheenjohtajamaa toimii neuvottelijana. Sen on oltava puolueeton ja toimittava kaikkien jäsenmaiden edun mukaisesti. Lisäksi puheenjohtajamaa vastaa unionin suhteista kansainvälisiin organisaatioihin ja kolmansiin maihin yhdessä EU:n ulkopoliittisen edustajan ja komission puheenjohtajan kanssa.

Lisätietoja:

Ruotsin EU-puheenjohtajuuden kotisivu

Ruotsin hallituksen EU-puheenjohtajuussivut (ruotsinkielinen)

Ruotsin ympäristöministeriön tiedote puheenjohtajakauteen valmistautumisesta, helmikuu 2009 (englanninkielinen PDF-tiedosto)

Tulevan Ruotsin EU-puheenjohtajakauden logo julkistettiin, EU Observer, 2.3.2009 (englanninkielinen)

Ruotsilla edessä haastava EU-puheenjohtajuus syksyllä 2009, Ruotsin suurlähetystön uutisia, 4.3.2008

Tshekin EU-puheenjohtajuussivusto ─ Puheenjohtajakolmikko (englanninkielinen)

Ranskan, Tshekin ja Ruotsin EU-puheenjohtajuuksien yhteinen ohjelma (englanninkielinen PDF-tiedosto)