Uutinen 14.4.2009

Turku, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 valmistautuu teemavuoteen

Kuva: Turku2011Vaikka vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki Turun teemavuoden ohjelmaa ei vielä olekaan kokonaisuudessan paljastettu yleisölle, se ei tarkoita sitä, etteikö massiivinen hanke etenisi. Vuotta valmistellaan yhteistyössä Tallinnan kanssa, joka on toinen vuoden 2011 Euroopan kultuuripääkaupunki. Kantavana teeman yhteistyössä tulee olemaan Itämeri.

Kulttuuripääkaupunkivuotta valmistelevassa Turku 2011-säätiössä luotetaan vuoden onnistumiseen niin taiteellisesti kuin taloudellisestikin. Hankkeen tavoitebudjetin toivotaan pitävän, vaikka globaali talousmyllerrys kolkuttelee ovilla. Säätiön viestintäpäällikkö Saara Malilan mukaan ohjelmatiimi työskentelee tänä vuonna kiivaasti ohjelmaneuvotteluiden parissa, mutta ohjelmaa itsessään ei vielä paljasteta.

”Suurelle yleisölle paljastetaan joitakin hankkeita ja laajempia teemoja jo tämän vuoden aikana, mutta koko kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma julkistetaan vasta kesällä 2010”, Malila kertoo.

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä toisen vuoden 2011 kulttuuripääkaupungin eli Tallinnan kanssa. Virossa työskentelee suurin piirtein saman kokoinen organisaatio oman Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotensa parissa.

Yhteistyöstä tulee Malilan mukaan mielenkiintoista, koska kulttuuripääkaupungit ovat tällä kertaa niin lähellä toisiaan. Kantavana teemana yhteistyössä on Itämeri ja sen alueen hyvinvointi. Yhtenä nimettynä hankkeena on ”Muisti” Suomen ja Viron välillä.

Teemavuoden ohjelmalla on oltava eurooppalainen ulottuvuus

Kuva: EurooppatiedotusViestintäpäällikkö Malilan mukaan Euroopan kulttuuripääkaupunki -statuksen saaminen Turkuun on etuoikeus, ainutlaatuinen asia, joka ei lähitulevaisuudessa toistu. Seuraavan kerran kulttuuripääkaupunkius annetaan Suomeen joskus 2030–luvulla. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Turku 2011 -säätiön tärkein tehtävä on ohjelman rakentaminen, sen onnistumisen varmistaminen ja EU-määreiden täyttäminen. Kulttuuripääkaupungin ohjelma on suunniteltava nimenomaan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta varten. Lisäksi ohjelmalla on oltava eurooppalainen ulottuvuus ja sen on kosketettava laajasti kaupunkia ja kansalaisia.

Turun ohjelmaa rakennetaan vahvasti näiden määreiden päälle. Tällä hetkellä tiedossa olevia suuria hankekokonaisuuksia ohjelmassa ovat kansainvälisyys, luova talous ja hyvinvointi. Lisäksi esiin nousevat saaristo, pimeys, nuorisokulttuuri, kohtaamiset eri toimialoilla, arki, Aurajoki, liikunta ja muistijäljet.

Kulttuuripääkaupunkihanke on kaikkien yhteinen hanke

Kulttuuripääkaupunkihankkeesta ei ole tarkoitus tulla pelkästään Turun kaupungin ja elinkeinoelämän markkinointihanketta, eikä myöskään kaupungin taidekentän näyttäytymistä. Kulttuuripääkaupungin on tarkoitus olla kaikkien tahojen yhteinen hanke, niin varsinaissuomalaisten ihmisten kuin julkisten- ja yksityisten toimijoidenkin. Tarkoitus on tuoda yhteen nämä kaikki, jotta Turun kulttuuristatus vahvistuisi.

Tänä vuonna Turku 2011 –säätiö tuo kulttuuripääkaupunkia lähemmäs turkulaisia ja muuta maakuntaa teemalla Sinun kulttuuripääkaupunkisi. Siihen kuuluvalla kolmella kampanjalla haastetaan kaikki tahot ottamaan osaa juhlavuoden rakentamiseen. Kampanjat ovat ”2011 Teko”, ”Tule mukaan” ja ”Pistä paremmaks”.

Turku 2011-hankkeessa pyritään myös laajasti ymmärrettyyn saavutettavuuteen sekä kulttuuriseen tasa-arvoisuuteen. Tämä tarkoittaa selkokielisesti sitä, että kulttuuritapahtumia tarjotaan kaikille ryhmille mukaan lukien esimerkiksi vammaiset ja eri kieliryhmät.

Talouden taantuma huolettaa, mutta Turussa ollaan optimistisia

Uhkaako taloustaantuma syödä osansa Turun kulttuuripääkaupunkihankkeen
rahoituksesta? Onko valtion ja kaupungin rahoitus edelleen täysin varmalla pohjalla? Viestintäpäällikkö Saara Malilan mukaan on. Tällä hetkellä säätiö on menojen kanssa erityisen harkitsevainen, mutta kokonaisuuden onnistumisen kanssa ollaanluottavaisin mielin.

”Kulttuuripääkaupunkivuoden budjetti rakentuu siten, että Turun kaupunki rahoittaa hanketta 18 miljoonalla ja eri ministeriöt valtioneuvoston periaatepäätöksellä yhteensä 18 miljoonalla eurolla”, Malila kertoo. Lisäksi säätiö yrittää kerätä kuutisen miljoonaa euroa sponsoreilta ja yhteistyökumppaneilta. EU tukee hanketta 1,5 miljoonalla eurolla, mikäli kulttuuripääkaupunkiprosessi etenee tavoitteiden mukaisesti.

Turku 2011 -säätiössä uskotaan siis siihen, että taloustaantuma ei vaikuta ohjelman toteuttamiseen. Viestintäpäällikkö Malilan mukaan hanke on niin suuri mahdollisuus alueen yrityksille, että niiden tiedetään haluavan mukaan joka tapauksessa.

Teksti: Sami Peltola, Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus

Lisätietoja:

www.turku2011.fi