Uutinen 24.4.2009

EU:n neuvosto keskustelee Lähi-idästä ja suhteista Yhdysvaltoihin

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 121/2009
24.4.2009

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu maanantaina 27. huhtikuuta Brysselissä. Neuvoston pääaiheita ovat Lähi-idän rauhanprosessi ja yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa. Suomesta kokoukseen osallistuu ulkoministeri Alexander Stubb.

Neuvosto keskustelee Lähi-idän tilanteesta. Esillä ovat Israelin uuden hallituksen alkutaival, palestiinalaisten sisäiset neuvottelut sekä EU:n vaikutusmahdollisuudet varsinkin tulevassa EU-Israel-assosiaationeuvostossa. Suomen näkemyksen mukaan Israelin uudelle hallitukselle on viestitettävä, että sen tulee täysin sitoutua edellisen hallituksen lupauksiin, mukaan lukien kahden valtion ratkaisuun. Suomi korostaa myös EU:n tehokkaita toimia palestiinalaisalueiden oikeusvaltiokehityksen tukemiseksi, koska toimiva oikeusvaltio on edellytys uskottavalle kahden valtion ratkaisulle.

EU-maiden ja Yhdysvaltojen presidentin tapaamisen jatkotoimet ovat asialistalla. Suomi pitää myönteisenä sitä, että Yhdysvaltojen näkemys Afganistanista on lähentymässä EU:n näkemystä. Suomi tukee EU:n roolin vahvistamista ja siviilipuolen voimavarojen lisäämistä Afganistanissa sekä kannattaa EU-Pakistan-huippukokouksen järjestämistä Pakistanin tukemiseksi terrorismin vastaisessa toiminnassa. Iranin ydinohjelmakysymyksessä Suomi korostaa EU:n yhtenäisyyttä ja yhteistyötä USA:n kanssa.

Neuvosto keskustelee ja antaa päätelmät Burma/Myanmarin tilanteesta. Ministereiden on määrä jatkaa maan hallinnon vastaisia pakotteita. Suomi pitää tärkeänä, ettei Burma/Myanmaria kuitenkaan eristetä, vaan etsitään uusia keinoja, kuten vuoropuhelua, joilla voidaan vaikuttaa positiivisesti demokratisoitumisprosessiin. Suomi edellyttää kaikkien poliittisten vankien, mukaan lukien Aung San Suu Kyin, vapauttamista, jotta oppositiolla olisi todelliset osallistumismahdollisuudet vuoden 2010 alkuun suunnitelluissa vaaleissa.

Euroopan komissio esittelee ministereille Euroopan naapuruuspolitiikan edistymisraportteja. Tämän vuoden raportit sisältävät esityksiä myös talouskriisin vaikutusten torjunnasta kumppanimaissa. Suomi korostaa idän ja etelän tasapuolista huomioimista naapuruuspolitiikan kehittämisessä. Neuvosto keskustelee myös itäisen kumppanuuden huippukokouksen valmisteluista, Ukrainasta ja Moldovasta.

Neuvostossa ovat esillä EU:n toimet laittoman maahanmuuton torjumiseksi Välimerellä. Asian taustalla on turkkilaisen Pinar-laivan Välimereltä poimima Eurooppaan pyrkineiden laittomien siirtolaisten ryhmä, jonka Italia on vastaanottanut. Muita ulkosuhdeaiheita ovat Sri Lanka, Durbanin tarkastelukonferenssi ja EU:n ihmisoikeuspolitiikka.

Neuvosto keskustelee lisäksi Kroatian EU:n jäsenyysneuvotteluiden tilanteesta. Kroatian EU:n jäsenyysneuvotteluita on varjostanut Slovenian ja Kroatian välinen rajakiista, johon toivotaan ratkaisua. Ministerit saavat puheenjohtajamaa Tshekiltä lisätietoa Prahassa torstaina 7. toukokuuta järjestettävästä työllisyyshuippukokouksesta ja perjantaina 8. toukokuuta järjestettävästä Southern Corridor -huippukokouksesta, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n ja Kaspianmeren energiakäytävän maiden kumppanuutta.

Lisätietoja: lähetystöneuvos Markku Lampinen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5530 tai 040 726 6124 sekä EU-asiantuntija Sanna Ek, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2150