Uutinen 14.5.2009

Kuluttajilla oikeus laadukkaisiin ja turvallisiin elintarvikkeisiin

Euroopan parlamentti haluaa, että Euroopan unionin elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua koskevat standardit ovat maailman korkeimpia. Maaliskuun alussa laaditussa päätöslauselmassaan Euroopan parlamentti on huolissaan siitä, että suurin osa EU:n kuluttajista ei saa riittävää tietoa elintarvikeketjusta.

Elintarvikeketjulla tarkoitetaan reittiä, jonka elintarvike kulkee alkutuottajalta kaupanhyllylle ja siitä viimein kuluttajalle asti. Euroopan parlamentti on huomannut, että erityisesti tieto tuotteiden alkuperästä ja raaka-aineista on usein puutteellista. Europarlamentaarikot ehdottavatkin, että alkutuotteiden eli ruokaraaka-aineiden tuotantopaikkojen alkuperämaat olisi pakko merkitä elintarvikepakkauksiin. Samoin jalostetuissa elintarvikkeissa tulisi ilmoittaa tuotteen pääasialliset ainekset ja täsmentää niiden alkuperä sekä tuotteen viimeinen jalostuspaikka.

Kuva: Marja-Leena KultanenEuroopan parlamentti haluaa, että elintarvikepakkauksissa olisi ilmoitettava tuotteen valmistusmaan lisäksi myös siinä käytettävien raaka-aineiden alkuperämaat. (Kuva: Marja-Leena Kultanen)

Euroopan parlamentille on tärkeää, että kuluttajia ei johdeta harhaan elintarvikemerkinnöillä. Elintarvikkemerkinnöillä pyritään varmistamaan, että kuluttajat saavat tuotteen sisällöstä ja koostumuksesta kaiken mahdollisen tiedon voidakseen suojata terveyttään ja etujaan. Harhaanjohtamisen välttämiseksi parlamentti muun muassa haluaa, että EU:ssa kehitetään ohjeet yleisesti varattujen ilmauksien käyttöä varten. Tällaisia ilmauksia ovat esimerkiksi vähäsokerinen, vähähiilinen, ruokavalioon liittyvä ja luonnollinen.

Euroopan unioni on huomannut, että kuluttajien kiinnostus elintarvikkeiden alkuperää ja tuotantomenetelmiä kohtaan on kasvanut. Unioni on luonut neljä elintarvikkeiden laatu- ja alkuperämerkintää, joita ovat suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), aito perinteinen tuote (APT) ja luonnonmukainen maatalous. Laatu- ja alkuperämerkinnät takaavat kuluttajalle tuotteen korkean laadun, sillä suojan voi saada ainoastaan tuote, jonka alkuperä, raaka-aineet ja tuotantotapa ovat tarkkaan tunnetut.

Nanoteknologia elintarviketurvallisuuden uusin haaste

Euroopan parlamentti haluaa myös varmistaa, että uuselintarvikkeet eivät aiheuta vaaraa kuluttajille eivätkä niiden tuotepakkausmerkinnät johda heitä harhaan. Uuselintarvikkeiksi kutsutaan elintarvikkeita, joita on käytetty ainoastaan vähän ihmisravinnoksi ennen vuotta 1997. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi geeniteknologisesti muunnellut elintarvikkeet.

Erityisesti nanoteknologian ilmestyminen ruokaketjuun askarruttaa europarlamentaarikkoja, sillä nanohiukkasten vaikutukset ihmisen terveyteen ovat vielä tuntemattomat. Lähes näkymättömiä nanohiukkasia voidaan käyttää esimerkiksi elintarvikkeiden maun ja väriaineiden vahvistamiseen sekä elintarvikepakkausten säilyvyyden pidentämiseen.

Tällä hetkellä nanoruokaan on haettava elintarvikehyväksyntää, mutta nanotekniikkaa sisältäviä elintarvikepakkauksia ei tarvitse EU:n lainsäädännön mukaan merkitä. Euroopan parlamentti haluaa muuttaa käytännön, sillä kuluttajien tulisi olla tietoisia ostamiensa elintarvikkeiden mahdollisista nanohiukkassisällöistä. Euroopan parlamentti ehdottaakin, että kaikki aineissa, seoksissa tai tuotteissa nanomateriaalien muodossa olevat ainesosat olisi ilmoitettava selvästi tuotemerkinnöissä.

Linkkejä:

Euroopan parlamentin päätöslauselma elintarvikkeiden laadun turvaamisesta. Euroopan parlamentin sivut

Tuotteiden merkinnät ja pakkaukset. Euroopan unionin portaali

Mietintö nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä. Euroopan parlamentin sivut

Nanoruoka tulee – mepit haluavat kartoittaa riskit. Euroopan parlamentin sivut. 19.3.2009