Uutinen 25.5.2009

Euroopan meripäivää vietetään jälleen 20.5.

Itämeri, Norjanmeri, Pohjanmeri, Välimeri, Mustameri, Atlantti – merellä on suuri merkitys Euroopan unionin työllisyydelle ja kasvulle. Vuosittain 20.5. vietettävä Euroopan meripäivä käynnistettiin viime vuonna. Teemapäivällä pyritään tuomaan yleisön tietoisuuteen merien tärkeää roolia kansalaisten jokapäiväisessä elämässä. Suomessa ja ympäri Eurooppaa järjestetään tapahtumia liittyen merenkulkuun ja rannikkoelämään.

Kuva: Kvaerner Masa-YardsMeripäivä on osa EU:n meripolitiikkaa, jossa meriteollisuutta, -työllisyyttä ja ympäristön suojelua halutaan käsitellä yhdessä. (Kuva: Kvaerner Masa-Yards)

Euroopan unionilla on maailman laajin merialue, joka on jopa suurempi kuin sen maa-ala. EU:lla on 70 000 km:n verran merirannikkoa, jonka varrella sijaitsee 1200 satamaa. Satamien kautta kulkee päivittäin suuria määriä tavaroita ja ruoka-aineita, joita kuljetetaan ympäri EU:ta. Ulkomaankaupasta 90 prosenttia suoritetaan meriteiden kautta ja unionin sisällä 40 prosenttia kaupasta liikennöidään vetten päällä. Lisäksi 40 % on osuus rannikkoalueilla asustavasta EU:n väkiluvusta ja 40% on myös meriteollisuuden ja -palvelujen sekä ranikkoalueiden osuus Euroopan bruttokansantuotteesta (BKT).

Muistetaan meremme

Euroopan meripäivä perustettiin viime vuonna, kun kaikkien EU:n toimielimien edustajat, Euroopan parlamentin puhemies Hans-Gert Pöttering, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja neuvoston tuolloinen puheenjohtaja Janez Jansa allekirjoittivat 20. toukokuuta 2008 kolmikantajulistuksen. Samaan aikaan Euroopan parlamentti hyväksyi komission ehdotuksen EU:n yhteisen meripolitiikan säätämisestä. Meripäivän vietolla halutaankin tähdentää sekä meripolitiikan että merten ja luonnonvarojen merkitystä EU:n kestävälle kasvulle ja työllisyydelle.

Suomessa meripäivää vietetään muun muassa Helsingin Eteläsatamassa, jossa merekulun Helsinki esittäytyy otsikolla "Satamassa tavataan".

EU:ssa käsitellään meripolitiikkaa laajasti

Meripäivän taustalla on EU:n ajatus käsitellä meriasioita laajasti. Meripolitiikkaan luetaan meriliikenne ja merialan yritysten kilpailukyky, kalastus ja työllisyys, tutkimus ja ympäristön suojelu. Politiikalla pyritään yhdistämään esimerkiksi alan eurooppalaista osaamista, tutkimusta ja meritekniikkaa niin, että merenkulkua ja meren käyttöä voitaisiin kehittää kestävästi. Meriteollisuus, -työllisyys ja ympäristön suojelu halutaan käsitellä yhdessä.

Suomelle läheisin meri on Itämeri ja Suomi yhdessä Ruotsin kanssa on pitkään ajanut EU:n yhteisen Itämeristrategian laatimisen puolesta. EU:n vuoden 2004 laajenemisen jälkeen Itämeri on saanut enemmän huomiota. Neuvosto antoi komissiolle tehtäväksi Itämeristrategian laatimisen kesäkuuhun 2009 mennessä. Yhteisellä strategialla voitaneen ratkaista esimerkiksi ympäristöä koskevia haasteita.

 

Lisätietoa

"Satamassa tavataan" -tapahtuma Helsingin Eteläsatamassa

Euroopan meripäivä (englanniksi)