Uutinen 29.5.2009

Mitä hyvää EU:sta?

Suomi on ollut Euroopan unionin jäsen vuodesta 1995 lähtien. EU-jäsenyyden hyödyllisyydestä on ollut paljon keskustelua ja ajoittain herää kysymys, olisiko Suomen ollut parempi pysyä unionin ulkopuolella. Viimeisen 15 vuoden aikana maassamme on tapahtunut paljon muutoksia, joista osa on suoraan yhteydessä EU-jäsenyyteen. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten Suomi on hyötynyt Euro-junaan hyppäämisestä.

Talous

Eurosta on saatu Suomeen vakaa valuutta. Asuntolainojen korot ovat olleet maltilliset EU:n talous- ja rahaliitto EMU:un liittymisen jälkeen. Euro myös helpottaa matkustamista, kun ei tarvitse vaihtaa valuuttaa – ja hintoja on helpompi vertailla.

Flygpassagerares rättigheter trädde i kraft i EU 2004.

Yritykset puolestaan ovat saaneet EU:sta 500 miljoonan hengen sisämarkkinat. Tavara kulkee sisärajojen yli esteettä ja helpottaa siten yritysten toimintaa.

Liikkuvuus

Rajatarkastukset ovat poistuneet Schengen-maiden välillä. Laivalla matkustaessa ei siis Tallinnan satamassa tarvitse enää jonottaa. Schengen-maihin lukeutuu 23 EU-maata ja unionin ulkopuolisista valtioista Islanti, Norja ja Sveitsi. Schengen-alueen ulkopuolella ovat Iso-Britannia, Irlanti, Romania ja Bulgaria. Matkustaessa apuna on myös Eurooppalainen sairaanhoitokortti. Se nopeuttaa ja helpottaa hoidon saamista äkillisissä sairastumisissa EU- ja ETA-maissa (EU-maat, Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsissä. Kortilla saa sairaanhoitopalveluja samoin maksuin kuin kyseisen maan kansalaiset. Liikkumista helpottavat myös avoimet työmarkkinat. Enää ei tarvitse hakea työlupaa hakeutuessaan töihin ETA-alueelle tai Sveitsiin.

Vaihto-opiskelu Euroopassa on entistä helpompaa Erasmus- ja Leonardo da Vinci -ohjelmien kautta. (Kuva: Riku Isohella) 

Opiskelijat ovat päässeet aiempaa helpommin opiskelemaan eurooppalaisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin EU:n vaihto-ohjelmien kautta (Erasmus, Leonardo da Vinci). Tätä päivää ovat myös erilaiset nuorisovaihdot ja oppilaitosten projektit eri maiden kesken. EU:n Youth in Action -ohjelmien kautta nuoret saavat mahdollisuuksia tutustua vieraisiin kulttuureihin ja käyttää kielitaitoaan.

Kuluttajat

Bild: Europeiska kommissionen
Euron käyttöönotto helpotti hintojen vertailuja ja poisti valuutanvaihdosta aiheutuneita kuluja. (Kuva: Euroopan komissio)

Ruoka halpeni EU:iin liityttäessä, erityisesti laskivat lihatuotteiden ja vehnäjauhojen hinnat. EU-jäsenyyden myötä kauppoja on tullut lisää. Kilpailu on laskenut jonkin verran hintoja ja parantanut tuotteiden valikoimaa. Kuitenkin elintarvikkeet ovat yhä kalliimpia Suomessa kuin EU-maissa keskimäärin. Autonostajia hyödyttänee erityisesti se, että käytettyjen tuontiautojen verotus on laskenut. Lisäksi EU-maasta toiseen soitetut kännykkäpuhelut ja niiden vastaanottaminen ovat halventuneet kesästä 2008 lähtien.

EU-jäsenyyden aikana lentomatkustajan oikeudet ovat parantuneet. Ylivaraustilanteessa asiakas on oikeutettu rahalliseen korvaukseen. Lennon viivästyessä useita tunteja on lentoyhtiön järjestettävä ateriat ja tarvittaessa hotellimajoitus. Lentojen hinnatkin ovat halventuneet, kun lentoliikenne vapautettiin kilpailulle EU:ssa.

Ympäristö

EU-jäsenyyden myötä Suomi on joutunut parantamaan jätteiden käsittelyä kaatopaikoilla, mistä ympäristö kiittää. Samoin ovat Suomen rannat paremmassa turvassa, kun EU kielsi merialueillaan raskasöljyn kuljetuksen yksirunkoisilla aluksilla.

EU pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta monin eri tavoin, kuten korvaamalla sähköä kuluttuvat hehkulamput energiatehokkaimmilla lampuilla, pääasiassa energiansäästölampuilla. Syyskuusta 2009 100 W:n hehkulamppujen markkinoille tulo kielletään, tosin varastoissa olevat tuotteet saa myydä loppuun.

EU:n REACH-kemikaaliasetuksella yritetään vähentää vaarallisten aineiden tuloa markkinoille. Asetus velvoittaa yritykset todistamaan tuotteidensa sisältämien kemikaalien turvallisuuden, ennen tämä vastuu oli viranomaisilla.

Yleisesti

EU:n jäsenmaat ovat saaneet nauttia rauhasta ja yhteiskunnat ovat sen myötä vakautuneet ja vaurastuneet. Suomelle EU-jäsenyydestä on ollut etua sen tuoman näkyvyyden vuoksi: Suomi on tullut tunnetuksi ja suomalaiset ovat verkostoinuneet maailmalla. EU:n kautta Suomi on päässyt vaikuttamaan Euroopan- ja maailmanlaajuisiin kysymyksiin, mihin pienellä valtiolla olisi muuten vain pienet mahdollisuudet.