Uutinen 2.6.2009

Perustuslakisopimuksen käsittelytilanne jäsenmaissa tällä hetkellä

EU:n jäsenmaat hyväksyivät yksimielisesti perustuslaillisen sopimuksen hallitusten välisessä konferenssissa Brysselissä l8. kesäkuuta 2004. Jotta perustuslakisopimus tulisi voimaan, on kaikkien jäsenmaiden ratifioitava eli hyväksyttävä se oman valtiosääntönsä vaatimusten mukaisesti.

Kuva: Euroopan komissio

Ratifiointitapoja on useita riippuen jäsenvaltion valtiosäännön määräyksistä ja maan poliittisista traditioista. Pääsääntöisesti ratifiointi tapahtuu kahdella tapaa: parlamentin antaman hyväksynnän perusteella tai kansanäänestyksen kautta.

Toukokuun 2005 lopulle tultaessa 10 jäsenvaltiota oli ratifioinut perustuslakisopimuksen. Ranskassa 29. toukokuuta 2005 järjestetyssä kansanäänestyksessä lähes 55 % äänestäneistä vastusti sopimuksen hyväksymistä. 1. kesäkuuta 2005 järjestettiin Alankomaissa kansanäänestys ja siinä lähes 62 % äänestäneistä vastusti sopimuksen hyväksymistä.

Kyseisten kansanäänestystulosten jälkeen kesäkuun puoliväliin ajoittuneessa Eurooppa-neuvostossa jäsenmaat päättivät keskustella perustuslailliseen sopimukseen liittyvästä tilanteesta. Kokouksen päätteeksi jäsenmaat julkistivat sopimuksen tilannetta tarkastelevan julkilausuman. Siinä mm. todetaan ratifiointimenettelyihin liittyen, etteivät viimeaikaiset tapahtumat "kyseenalaista ratifiointiprosessien jatkamisen oikeutusta" ja että "ratifioinnin aikataulua eri jäsenvaltioissa tullaan tarvittaessa mukauttamaan näiden tapahtumien perusteella ja näissä jäsenvaltioissa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti". Lisäksi todettiin, että Eurooppa-neuvosto tarkastelee tilannetta kokonaisarvion tekemiseksi ja tutkiakseen prosessin jatkomahdollisuuksia vuoden 2006 alkupuoliskolla.

Suomessa perustuslain mukaan eduskunnan on hyväksyttävä perustuslakisopimus jonka jälkeen tasavallan presidentti voi sen ratifioida. Suomessa on perustuslain mukaan mahdollista järjestää neuvoa-antava kansanäänestys, mutta tästä olisi erikseen säädettävä lailla.

Hallitus oli keväällä 2005 valmistautunut viemään eduskuntaan esityksen perustuslakisopimuksen hyväksymisestä Suomessa. Kesäkuun 2005 Eurooppa-neuvoston julkilausuman takia Suomen hallitus päätti syksyllä 2005 antaa eduskunnalle hyväksymisesityksen sijasta valtioneuvoston selonteon sopimuksesta ja Suomen EU-politiikasta. Selonteko annetti eduskunnalle 25. marraskuuta. Selonteko mahdollistaa eduskunnassa laajan keskustelun aiheesta, mutta sen perusteella ei tehdä varsinaista päätöstä asiassa.

Eurooppa-neuvoston kesäkuisen julkilausuman seurauksena Suomen lisäksi kuudessa jäsenvaltiossa – Irlannissa, Iso-Britanniassa, Portugalissa, Ruotsissa, Suomessa, Tšekissä ja Tanskassa – päätettiin keskeyttää tai lykätä ratifiointimenettelyjä toistaiseksi. Lisäksi kahdessa jäsenvaltiossa – Puolassa ja Virossa – tilanne ratifioinnin suhteen on auki. Kesäkuun 2005 Eurooppa-neuvoston jälkeen marraskuuhun mennessä sopimuksen ovat ratifioineet Belgia, Kypros, Luxemburg ja Malta.

VN antoi eduskunnalle selonteon Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta (VN:n tiedote 360/2005)

Tietosivu 8/2005; Perustuslain tilanne ja kansanäänestykset

Eurooppa-tiedotuksen tietopaketti perustuslaista

Tietosivu 4/2004; Sopimus Euroopan perustuslaista pähkinänkuoressa