Uutinen 7.6.2009

Eurooppavaalien ennakkoäänestys päättyi 2.6.

Ennakkoon äänesti 17,3% äänioikeutetuista. Edellisissä vaaleissa vastaava luku oli 16,2%. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 7.6. , jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

Äänestyspaikkoja on vähintään yksi jokaisessa kunnassa ja yhteensä 2500 koko maassa. Oman äänestyspaikan voi löytää väestörekisterikeskuksen kautta. Suomi on yhtenä vaalipiirinä eli äänestäjä voi äänestää ketä tahansa listan ehdokasta.

Tulos selvillä vaalipäivänä noin kello 23

Ennakko200Eurooppavaalien ennakkoäänestyksessä äänesti 17.3% äänioikeutetuista. (Kuva: Eurooppatiedotus)

Ennakkoäänten laskenta aloitetaan vaalipäivänä aikaisintaan kello 15. Äänten laskenta ennakkoäänten osalta pyritään saamaan valmiiksi sunnuntaina 7.6. klo 20:een mennessä. Vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20.00 alkaa vaalipäivänä annettujen äänten laskenta. Tulos on selvillä yleensä klo 23:een mennessä. Äänet lasketaan d’Hondtin menetelmän mukaisesti kuten eduskuntavaaleissa eli puolueen tai vaaliliiton saatu kokonaisäänimäärä määrittää myös ehdokkaiden lopulliset äänimäärät.

Europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuus ollut vaihtelevaa

Suomessa europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuus on ollut vaihtelevaa: kun vuonna 1996 äänesti 60,3%, niin 1999 vain 31,4% ja vuonna 2004 vaaliuurnilla kävi 41,1% äänioikeutetuista. Koko EU:n osalta ääniaktiivisuus on ollut laskussa: Ensimmäisissä vaaleissa 1979 äänesti 79% kun edellisissä vain 45,7%. Edellisissä vuoden 2004 vaaleissa vähiten äänestettiin Slovakiassa (17%) ja eniten Belgiassa (90,8%) ja Luxemburgissa (90%), tosin molemmissa maissa on äänestyspakko. Kolmanneksi aktiivisimmat olivat maltalaiset (82,4%). Toisaalta jäsenmaiden kansallisissa vaaleissa äänestysaktiivisuus on myös ollut jonkun verran laskussa.

Lisätietoa

Lista ehdokkaista

Ennakkoon äänestäneiden määrä koko maassa ja vaalipiireittäin (OM:n tulos- ja tietopalvelu)

Europarlamenttivaalien tulosten laskenta (OM:n vaalisivusto)

Eurovaalien tulokset ilmestyvät Euroopan parlamentin vaalisivustolle