Uutinen 24.6.2009

Ulkoministeri Stubb: Suomi täysin sitoutunut EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan

Ulkoministeri Stubb puhui EU-huippukokouksen jälkilöylyissä 22.kesäkuuta eduskunnassa. Ulkoministeri Alexander Stubb korosti Suomen sitoutumista EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan Ulkopoliittisen instituutin (UPI) ja Eurooppalaisen Suomen järjestämässä tilaisuudessa "EU-huippukokouksen jälkilöylyt". Tällä Stubb viittasi viime viikkoisessa EU-huippukokouksessa käytyyn keskusteluun, jossa Irlannille annettiin niin sanotut Lissabonin-takeet. Takeilla vakuutetaan Irlannille, ettei sopimus tule vaikuttamaan maan puolueettomuuspolitiikkaan, verotukseen tai aborttilainsäädäntöön. Stubb alleviivasikin puheenvuorossaan, ettei Suomi halua kuulua maihin, jotka liittävät keskustelun puolueettomuudesta EU:n turvatakeisiin.

Huippukokouksessa nimitettiin yksimielisesti Euroopan komission puheenjohtajaehdokkaaksi José Manuel Barroso. Stubb totesi Barroson saaneen EU-johdolta yksimielisen tuen toiselle kaudelle komission puheenjohtajana ja toivoi myös parlamentin antavan tukensa Barrosolle 15. heinäkuuta pidettävässä äänestyksessä. Riskinä Stubb näki, että Barroson nimitystä saatetaan käyttää poliittisen kaupankäynnin välineenä esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemiehen valinnassa.

Stubb ihmetteli erityisesti sosialistien pyrkimystä saada itselleen parlamentin toisen puoliskon puheenjohtajuus kärsimästään rökäletappiosta huolimatta. Stubb toivoikin, että tulevissa nimityksissä vaalitulos otettaisiin paremmin huomioon ja nimitykset tehtäisiin tältä pohjalta. Lisäksi Stubb esitti, että tulevaisuudessa komissaariehdokkaat voisivat asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa, näin lisättäisiin kiinnostusta vaaleja kohtaan, legitimoitaisiin tulevien komissaarien asemaa ja vietäisiin EU:ta parlamentarismin suuntaan.