Uutinen 26.6.2009

Eurooppa-neuvosto vahvisti Barroson komission puheenjohtajaehdokkaaksi

Eurooppa-neuvoston 18.-19. kesäkuuta pidetyssä huippukokouksessa päätettiin yksimielisesti esittää José Manuel Barroson uudelleennimitystä sekä sovitiiin Irlannille annettavista Lissabonin sopimukseen liittyvistä takeista. Lisäksi keskusteltiin muun muassa talouspolitiikan paremmasta koordinoinnista ja finanssivalvonnasta.

Barroson valinta edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää

Kuva: Euroopan komissioEurooppa-neuvoston keskustaoikeistolaisen Barroson nimitys komission puheenjohtajaehdokkaaksi on herättänyt vastustusta Euroopan parlamentin keskustavasemmistossa. Ehdokkaan on saatava yli puolet meppien äänistä, jotta hänet voidaan hyväksyä puheenjohtajaksi. (Kuva: Euroopan komissio)

Eurooppa-neuvostossa valtioiden päämiehet sopivat yksimiselisesti Barroson ehdokkuudesta komission puheenjohtajaksi. Portugalilaisen keskustaoikeistolaisen lisäksi esillä ei ole ollut muita ehdokkaita. Lisäksi uudelleenvalinnalla on haluttu tuoda jatkuvuutta EU:n toimintaan. Barroso esittää tämänhetkisiksi prioriteeteikseen taloudellisen kriisin hoitamisen ja ilmastokysymyksistä sopimisen tulevassa YK:n ympäristökokouksessa Kööpenhaminassa joulukuussa.

Eurooppa-neuvoston päätös edellyttää vielä Euroopan parlamentin hyväksyntää. Eurooppa-neuvosto toivoo asian käsittelyä heinäkuun ensimmäisessä täysistunnossa. EP:n yksimielisyys ei ole taattu, sillä kolme poliittista ryhmää vastustaa Barroson nimeämistä toiselle kaudelle ja haluaa siirtää äänestystä syyskuun täysistuntoon. Sosialistit, liberaalit ja vihreät kuuluttavat perusteellista keskustelua komisson tulevasta agendasta, taustalla on huoli tulevan komission keskittymisestä liiaksi taloudellisiin ja sisämarkkinakysymyksiin. Päätös heinäkuun 14. päivän täysistunnon asialistasta tehdään poliittisten ryhmien kokouksissa heinäkuun alussa. Barroso tarvitsee yksinkertaisen enemmistön eli yli puolet äänistä tullakseen hyväksytyksi puheenjohtajaksi.

Muut komissaarit valitaan syksyn aikana, sen jälkeen kun irlantilaiset ovat äänestäneet Lissabonin sopimuksesta. Kommissaareja valitaan yksi jokaisesta jäsenmaasta eli yhteensä 27 kuten aiemminkin. Kukin jäsenvaltio asettaa oman ehdokkaansa ja kokoonpano tulee vielä hyväksyttää Euroopan parlamentilla. Vasta tällöin Barrosostakin tulee komission puheenjohtaja täysivaltaisesti. Uusi komissio aloittaa toimintakauden todennäköisesti vuoden 2010 alusta. Tähän saakka vanha komissio jatkaa tehtäväsalkkuineen.

Irlanti sai toivomansa lailliset takeet

Irlannissa järjestettiin kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta viime kesäkuussa 2008. Kielteinen tulos käynnisti EU:ssa neuvottelut Irlannille annettavista sopimukseen liittyvistä erityistakeista. Juhannuksen alla pidetyssä huippukokouksessa sovittiin laillisista takuista, joissa Irlannille taataan määräämisoikeus muun muassa verotuksessa ja puolueettomuuspolitiikassa. Takeiden piiriin tulevat myös työntekijöiden oikeudet ja eettiset kysymykset liittyen abortin kieltoon, jonka irlantilaiset haluavat pitää voimassa Irlannissa.

Kuva: Euroopan unionin neuvostoPresidentti Tarja Halonen keskustelemassa komission varapuheenjohtaja Margot Wallströmin kanssa. Presidentti Halonen osallistuu Eurooppa-neuvoston kokouksiin käsiteltäessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. (Kuva: Euroopan unionin neuvosto)

Huippukokouksen yhteenvedon mukaan Irlannille annettavat takeet ovat täysin yhteensopivia Lissabonin sopimuksen kanssa, joten uusia ratifiointikierroksia ei tarvita. Irlannin takeiden vaikutus Lissabonin sopimukseen huolestutti joitain jäsenmaita ja erityisesti Isoa-Britanniaa, jossa on keskusteltu jopa uuden ratifiointikierroksen aloittamisesta ja kansanäänestyksen järjestämisestä. Lissabonin sopimus on nyt ratifioitu jokaisessa jäsenmaassa Irlantia lukuunottamatta. Tosin Tsekin presidentti Vaclav Klaus haluaa Irlannin sopimustakuut hyväksyttäväksi myös Tsekin kansallisessa parlamentissa.

Ilmapiiri Irlannissa on muuttunut myönteiseksi Lissabonin sopimusta kohtaan, mikä johtunee taloudellisesta kriisistä ja huomatusta EU:n vakautta tuovasta vaikutuksesta. Äänestystä Lissabonin sopimuksesta kaavaillaan lokakuuksi.

Lisätietoa

EU-päämiehet sopuun komission puheenjohtajasta, rahoitusalan valvonnasta ja Irlannin takeista (Valtioneuvosto)

Suomi sai EU:n paremman talouskoordinaation linjalle (Suomen pysyvä edustusto EU:ssa)

Eurooppaneuvoston huippukokouksen päätelmät

Parlamentin hyväksyntä Barroson jatkolle ei vielä varma (englanniksi)