Uutinen 1.7.2009

EU-puheenjohtajuus siirtyy Ruotsille

Heinäkuun alussa EU:ta luotsaamaan astuu Ruotsi. Puolen vuoden ajan Ruotsi johtaa EU:n työtä ja vastaa keskeisten EU-kysymyksten kehityksestä. Suunnitteilla on yli sata Ruotsissa järjestettävää kokousta, joista yksitoista on ministeritason tapaamisia. Puheenjohtajuuskauden ohjenuorana on avoimuus, tekokkuus ja vuoropuhelu.

Ruotsi keskittyy ympäristöasioihin

Malmström ja BildtRuotsin eurooppaministeri Cecilia Malmström ja ulkoministeri Carl Bildt esittelivät Ruotsin puheenjohtajakauden painopisteet Brysselissä (Kuva: Gunnar Seijbold/Ruotsin Valtioneuvoston kanslia).

Käsiteltäviksi kysymyksiksi Ranskan, Tsekin ja Ruotsin yhteiseen puheenjohtajuusohjelmaan on kirjattu muun muassa Lissabonin sopimus ja Lissabonin strategia sekä ilmasto ja energia. Ruotsin ohjelma perustuu edellisten puheenjohtajamaiden Ranskan ja Tsekin kanssa yhdessä neuvoteltuun 18 kuukauden puheenjohtajuusohjelmaan. Ruotsin hallituksen valitsemat viisi puheenjohtajauden painopistealuetta ovat:

• ilmasto-, ympäristö ja energiakysymykset
• työllisyys, kasvu ja kilpailukyky
• turvallisempi ja avoimempi Eurooppa
• EU:n Itämeri-strategia
• EU globaalina toimijana ja EU:n jatkuva laajentuminen

Ilmasto- ja ympäristökysymykset korostuvat Ruotsin puheenjohtajuuskauden loppupuolella, kun Kööpenhaminassa järjestetään YK:n ilmastonmuutoskokous 7.–18. joulukuuta. Neuvotteluiden onnistuminen ja globaalin, Kioton sopimuksen korvaavan ilmastosopimuksen syntyminen ovat Ruotsin kauden tärkeimpiä tavoitteita. Ruotsi työskentelee myös merten hyvinvoinnin puolesta, ja etenkin Itämeri on asialistan kärjessä.

Tiedossa on haasteita ja vastuuta

Ruotsin puheenjohtajuuskauden logoRuotsin EU-puheenjohtajakauden logo kuvaa avoimuutta, vuoropuhelua ja pohjoista valoa (Kuva: Ruotsin valtioneuvoston kanslia).

Ruotsi toimi Euroopan unionin puheenjohtajana edellisen kerran vuonna 2001. Sen jälkeen unionin sisäinen kokoonpano on muuttunut huomattavasti, sillä 15 jäsenvaltion sijasta yhteisistä asioista on nyt päättämässä 27 maata. Puheenjohtajamaan tehtävänä on johtaa EU:n neuvoston työtä sekä edustaa neuvostoa Euroopan parlamentissa ja muissa EU-instituutioissa.

Tässä vaiheessa jo tiedossa olevia haasteita ovat uuden Euroopan komission nimittäminen, Lissabonin sopimuksen kohtalo ja finanssikriisi. Puheenjohtajamaan on oltava puolueeton eikä maa näin ollen saa ajaa omaa kansallista etuaan tai ottaa aktiivisesti kantaa yksittäisten jäsenmaiden puolesta tai niitä vastaan. Puheenjohtajamaan tehtävänä on pyrkiä löytämään yhteisiä ratkaisuja ja sopimuksia sekä ajaa EU:n asialistalla olevia asioita eteenpäin. Ruotsin Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden arvioidaan maksavan noin miljardi kruunua eli noin 90 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Ruotsin EU-puheenjohtajuuden kotisivu

Ruotsin hallituksen EU-puheenjohtajuussivut (ruotsinkielinen)

Ruotsin puheenjohtajuuskauden työohjelma (ruotsinkielinen pdf-tiedosto)

Ranskan, Tšekin ja Ruotsin EU-puheenjohtajuuksien yhteinen ohjelma (englanninkielinen pdf-tiedosto)

Ruotsin Helsingin suurlähetystön kotisivut