Uutinen 1.7.2009

Europarlamentaarikot valittu

Eurooppavaalien äänestys päättyi sunnuntaina 7.6. klo 20. Euroopan parlamentiin Suomesta pääsi ehdokkaita seitsemästä puolueesta: Kokoomus, SDP, Keskusta, Vihreät, Perussuomalaiset, Kristillisdemokraatit ja RKP. Äänestysaktiivisuus oli 40,3 prosenttia.

Kuva: Euroopan parlamenttiSuomi äänesti Eurooppavaaleissa neljättä kertaa. (Kuva: Euroopan parlamentti) 

Suomesta Euroopan parlamenttiin kaudeksi 2009-2014 valittiin:

Essayah, Sari (KD) /> Haglund, Carl (RKP)
Hautala, Heidi (VIHR)
Hassi, Satu (VIHR)
Itälä, Ville (KOK)
Jaakonsaari, Liisa (SDP)
Jäätteenmäki, Anneli (KESK)
Korhola, Eija-Riitta (KOK)
Manner, Riikka (KESK)
Pietikäinen, Sirpa (KOK)
Repo, Mitro (SDP)
Soini, Timo (PS)
Takkula, Hannu (KESK)

Uusi Euroopan parlamentti aloittaa työnsä 14. heinäkuuta 2009.

Äänestysaktiivisuus Suomessa jäi hieman edellisvaaleja alhaisemmaksi

Äänestysaktiivisuus oli 40,3 prosenttia. Edellisissä vaaleissa vuonna 2004 äänestysprosentti oli 41,4. Suomi äänesti yhtenä vaalipiirinä. Vaalien suurin ääniharava oli Timo Soini (PS). Seuraavaksi eniten ääniä saivat Anneli Jäätteenmäki (KESK) ja Mitro Repo (SDP).

Puolueista eniten ääniä sai Kokoomus (23,2 %) ja toiseksi eniten Keskusta (19 %). Vasemmisto kärsi vaalitappion kun SDP menetti yhden euroedustajan ja Vasemmistoliitto ainoansa. Myös Kokoomus ja Keskusta menettivät yhden paikoistaan. Vihreät sai toisen paikan, vaaliliitossa olleet perussuomalaiset ja kristilliset saivat molemmat yhden paikan ja Rkp sai pitää paikkansa europarlamentissa.

Puolueet

%

Paikat

KOK

23,2

3

KESK

19

3

SDP

17,5

2

KD-PS

14

2

VIHR

12,4

2

RKP

6,1

1

VAS

5,9

0

Muut

1,9

0

Yhteensä

100

13

Eurovaalien tulokset Suomessa (OM:n tulos- ja tietopalvelu)

Europarlamenttivaalien Suomen tulosten laskenta (OM:n vaalisivusto)

Keskimääräinen äänestysprosentti kaikissa EU-maissa oli 43,1 %

Äänestysprosentit maittain vuoden 2009 vaaleissa:

Jäsenvaltio

Paikkoja

Äänestysprosentti

Belgia

22

90,39

Tanska

13

59,54

Saksa

99

43,30

Irlanti

12

58,64

Ranska

72

40,63

Italia

72

65,05

Luxemburg

6

90,75

Alankomaat

25

36,75

Iso-Britannia

72

34,70

Kreikka

22

52,61

Espanja

50

46,00

Portugali

22

36,78

Ruotsi

18

45,53

Itävalta

17

45,97

Suomi

13

40,30

Tsekki

22

28,22

Viro

6

43,90

Kypros

6

59,40

Liettua

12

20,98

Latvia

8

53,70

Unkari

22

36,31

Malta

5

78,79

Puola

50

24,53

Slovenia

7

28,33

Slovakia

13

19,64

Bulgaria

22

38,99

Romania

33

27,67

Koko EU

736

43,10

Eurovaalien tulokset maittain ilmestyvät Euroopan parlamentin vaalisivustolle

Europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuus ollut vaihtelevaa

Suomessa europarlamenttivaalien äänestysaktiivisuus on ollut vaihtelevaa: kun vuonna 1996 äänesti 60,3 %, niin 1999 vain 31,4 % ja vuonna 2004 vaaliuurnilla kävi 41,1 % äänioikeutetuista. Koko EU:n osalta ääniaktiivisuus on ollut laskussa: Ensimmäisissä vaaleissa 1979 äänesti 79 % kun edellisissä vain 45,7 %. Tänä  vuonna äänestyksen osanotto laski 43,1 %:iin. Edellisissä vuoden 2004 vaaleissa vähiten äänestettiin Slovakiassa (17 %) ja eniten Belgiassa (90,8 %) ja Luxembourgissa (90 %), tosin molemmissa maissa on äänestyspakko. Kolmanneksi aktiivisimmat olivat maltalaiset (82,4 %). Toisaalta jäsenmaiden kansallisissa vaaleissa äänestysaktiivisuus on myös ollut jonkun verran laskussa.