Uutinen 3.7.2009

Matkapuhelimien käyttö EU:ssa halpeni

Matkapuheluiden soittaminen ja vastaanottaminen, tekstiviestien lähettäminen ja datapalveluiden käyttö halpenivat Euroopan unionen alueella. EU:n uusi asetus verkkovierailusta tulee voimaan heinäkuun alussa.

Tyttö ja kännykkäEU-maiden väliset kännykkäpuhelut halpenevat tänä kesänä (Kuva: Helsingin kaupunki/Comma Image Oy).

Uusien sääntöjen myötä matkapuhelinoperaattori saa veloittaa unionin alueella lähettävästä tekstiviestistä korkeintaan 11 senttiä (ilman arvonlisäveroa). EU:n mukaan suomalainen kuluttaja on maksanut tähän asti keskimäärin 25-34 senttiä tekstiviestistään ulkomailla. Tekstiviestien vastaanottaminen säilyy ilmaisena. Soittaminen suomalaisella puhelimella EU-maassa saa maksaa vastaisuudessa enintään 43 senttiä minuutilta ja puheluun vastaaminen 19 senttiä. Hintakatto on nyt ollut 46 senttiä minuutilta ulkomailla soitetulta ja 22 senttiä ulkomailla vastaanotetulta puhelulta.

Myös mobiilisurffaaminen halpenee. Dataverkkovierailuhintoja alennetaan asettamalla hintakatoksi 1 euro ladatulta megatavulta. EU:n nykyinen keskimääräinen tukkuhinta on 1,68 euroa megatavulta. Näin siis internetin käyttö tai esimerkiksi elokuvien lataaminen kännykkään ulkomailla halpenee. Tukkutason enimmäishinta laskee 80 senttiin vuonna 2010 ja edelleen 50 senttiin vuonna 2011.

Ensi vuonna teleyritysten tulee tarjota asiakkailleen myös saldopalvelua, joka varoittaa, jos esimerkiksi nettisurffaamisen takia puhelinlasku uhkaa paisua liiaksi. Varoitus tulee laskun noustessa 50 euroon, mutta asiakas voi halutessaan valita korkeamman rajan. Operaattoreilla on aikaa maaliskuuhun 2010 asti palvelun toteuttamiseen.

Verkkomaksut laskevat asteittain

Nokian puhelinMyös mobiilisurffaaminen halpenee ja dataverkkovierailujen uusi hintakatto on 1 euro ladatulta megatavulta (Kuva: Nokia).

Edellinen Euroopan unionin asetus matkapuhelinten ulkomaankäytölle eli verkkovierailulle annettiin kesällä 2007. Nyt uutta komission ehdotusta verkkovierailun hintakattojen madaltamisesta on hierottu EU-koneistossa viime syksystä lähtien. Unionin jäsenmaat ja parlamentti pääsivät ehdotuksesta yksimielisyyteen maaliskussa ja huhtikuussa parlamentti siunasi ehdotuksen. Euroopan unionin jäsenmaiden hallitusten muodostama ministerineuvosto hyväksyi uudet verkkovierailusäännöt kesäkuun alussa 2009. Asetus laskee verkkomaksuja asteittain, ja sen on voimassa kolme vuotta. Seuraavan kerran maksukatot laskevat vuoden päästä.

Ensi vuoden heinäkuun alussa hintakatot alenevat 39 senttiin ja 15 senttiin minuutilta ja vuoden 2011 heinäkuussa 35 sentiin ja 11 sentiin minuutilta. Lisäksi veloitusta muutetaan sekuntiperusteiseksi. Ainoastaan soitetuissa puheluissa on lupa veloittaa enintään 30 sekunnin aloitusmaksu. Megatavun hinta alenee 2010 80 senttiin ja 2011 50 senttiin.

Viestintävirasto valvoo asetuksessa säädettyjen velvoitteiden noudattamista Suomessa. Viestintävirasto muun muassa seuraa puolivuosittain verkkovierailuhintojen kehittymistä ja ilmoittaa valvonnan tulokset myös Euroopan komissiolle.

Lisätietoja

Euroopan parlamentti: Matkapuhelut halpenevat jälleen

Euroopan komission tiedote verkkovierailuhintojen asetuksesta (englanniksi)

Euroopan komission verkkovierailusivusto (englanniksi)

Viestintävirasto: lisätietoja asetuksesta