Uutinen 24.7.2009

EU:n neuvosto keskustelee Itämeri-strategiasta sekä Somaliasta, Iranista ja Georgiasta

Valtioneuvoston viestintäyksikkö
Ulkoasiainministeriö

Tiedote 216/2009
24.7.2009

EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto kokoontuu 27. ja 28. heinäkuuta Brysselissä. Kokouksen pääaiheita ovat EU:n Itämeri-strategia sekä Somalian, Iranin ja Georgian tilanteet. Suomesta kokoukseen osallistuvat ulkoministeri Alexander Stubb sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors.

Neuvosto käsittelee heinäkuussa EU-puheenjohtajamaana aloittaneen Ruotsin kauden painopisteitä. Puheenjohtajakauden pääteemat ovat talous, työllisyys ja ilmasto. Suomelle keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat Lissabonin sopimuksen voimaansaattaminen, Kööpenhaminassa joulukuussa järjestettävän YK:n ilmastokokouksen valmistelut sekä talouskriisin hoitaminen. Joulukuun Eurooppa-neuvostossa on tarkoitus hyväksyä oikeus- ja sisäasioiden uusi monivuotinen ohjelma, ns. Tukholman ohjelma.

Neuvosto käy keskustelun Itämeren alueen yhteistyötä tiivistävästä Itämeri-strategiasta ja siihen liittyvästä toimintaohjelmasta. Suomelle strategia on Itämeri-politiikan keskeinen väline ja vaikuttamisen kanava. Suomi painottaa varsinkin merelliseen ympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisemista, toimia rehevöitymisen pysäyttämiseksi sekä merenkulun turvallisuuden parantamista. Strategian toimeenpanemiseksi tarvitaan riittävää, tehokasta, oikein kohdennettua ja samalla joustavaa rahoitusta. EU:n Itämeri-strategia on tarkoitus hyväksyä lokakuun Eurooppa-neuvostossa.

Islanti on päättänyt hakea Euroopan unionin jäsenyyttä. Islanti jätti jäsenhakemuksensa puheenjohtajamaa Ruotsille 17. heinäkuuta Tukholmassa. Neuvoston on määrä antaa hyväksyntä EU-jäsenhakemuksen lähettämiselle Euroopan komissioon lausunnolle. On mahdollista, että jäsenyysneuvotteluiden aloittamisesta voitaisiin tehdä päätös joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Suomi tukee Islannin EU-jäsenyyspyrkimyksiä.

Ministerien on tarkoitus käydä laaja keskustelu EU:n kokonaisvaltaisesta Somalia-politiikasta. Konkreettisina asioina esille noussee EU:n erityisedustajan nimeäminen Afrikan sarven alueelle sekä EU:n tuki Djiboutin rauhansopimuksen toimeenpanolle ja Somalian turvallisuussektorin kehittämiselle. Suomi kannattaa näitä aloitteita.

Iranin presidentinvaalien jälkeinen tilanne, mukaan lukien Teheranissa vaalien jälkeen pidätettyinä olleet henkilöt, sekä maan ydinohjelma ovat neuvoston asialistalla. Suomi tukee edelleen EU:n yhtenäistä reagointia ja katsoo sen olevan tehokkain viesti Iranin hallinnolle. Ydinohjelmakiistassa tulee jatkaa ns. kahden raiteen politiikkaa eli neuvotteluratkaisun etsimisen ohella Irania painostetaan pakottein. Myös tässä Suomi korostaa EU:n yhtenäisyyttä ja pitää tärkeänä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä.

Esillä on lisäksi Georgian tilanne. Neuvoston on tarkoitus päättää EU:n tarkkailumission (EUMM) jatkamisesta. Se on tällä hetkellä ainut kansainvälinen tarkkailuoperaatio alueella. Suomi pitää tärkeänä, että kansainvälisen yhteisön läsnäolo Georgiassa jatkuu. EU:n tarkkailumission on oltava maantieteellisesti ja toiminnallisesti riittävän vahva ja tehokas.

Lisätietoja: EU-asiantuntija Sanna Ek, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2150 tai 040 826 1508 ja lähetystöneuvos Markku Lampinen, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5330 tai 040 7266 124